Image

Tobin sålde bara tre lägenheter under Q1

Bolag Tobin Properties tecknade bindande avtal för tre lägenheter till ett värde av 13 miljoner kronor under Q1. Förra året var motsvarande siffror 146 lägenheter för 643 miljoner kronor. Vinstprognosen för året justeras ned.
Publicerad den 25 April 2018
Erik Karlin. Bild: Tobin Properties
Erik Karlin.

• Rörelseresultatet uppgick till 2,5 MSEK (27,3).
• Resultatet efter skatt uppgick till –3,3 MSEK (24,3).
• Resultatet per aktie uppgick till –0,39 SEK (2,04).
• Antalet produktionsstartade bostäder uppgick till 0 (95).
• Antalet bostäder i pågående produktion uppgick till 493 (501).
• Tidigare prognos om en rörelsevinst om 250 MSEK 2018 justeras till 150–200 MSEK.

Vd Erik Karlin:
- Tobin Properties utveckling under det första kvartalet fortsatte att präglas av en avvaktande marknad för nyproducerade lägenheter i Storstockholm. Som följd av marknadsläget och den fas vi befinner oss i projektutvecklingsmässigt, har vi medvetet valt att inte driva en aktiv försäljning under de senaste två kvartalen. Tecknen på en återhämtning på vår marknad blir dock allt fler. Situationen på andrahandsmarknaden förbättras månad för månad med ökad aktivitet och tendenser till stigande priser igen.

- Makroläget i vår region är fortsatt positivt med ett lågt ränteläge, låg arbetslöshet och fortsatt tillväxt. Den inbromsning vi såg under 2017 har medfört att utbudet av nyproducerat kommer att minska successivt då många planerade projekt fördröjts eller lagts på is. Vi har dock inte, sedan november 2017, gjort några justeringar i vår projektplanering och samtliga pågående projekt löper på enligt plan och på ett tillfredsställande sätt. Under det andra kvartalet planerar vi bli försiktigt mer aktiva igen vad gäller marknads¬ och försäljningsaktiviteter.

- Även om vi inte räknar med någon ”ketchup¬effekt” så är vi väl positionerade när marknaden återhämtar sig med projekt i attraktiva lägen och med konkurrenskraftig arkitektur och design.

- Vårt rörelseresultat under det första kvartalet slutade på 2,5 miljoner kronor och speglar som alltid vår vinstavräkning av projekt – en funktion av både försäljningsutfall och färdigställande av projekt. Försäljningsaktiviteten var som sagt begränsad medan färdigställandet löpte på enligt plan. Det som också påverkat vårt resultat negativt är att vi justerat projektkalkylerna i vår vinstavräkningsmodell något, med mer konservativa prisantaganden som följd av marknadsläget. Denna justering får också effekt på den prognos vi kommunicerade i samband med prospektet för vår nyemission i december.

- Kombinationen lägre försäljningsantaganden, vilket skjuter vinsten till nästa år, sänkta projektvinster och ett svagt första kvartal gör att vi nu räknar med ett rörelseresultat för helåret 2018 om 150 –200 miljoner kronor, jämfört med tidigare 250 miljoner kronor.

- Det senaste årets korrigering av marknaden för nyproduktion har också gett ett mer utmanande läge för finansiering av nya projekt och mer restriktiva banker. Ur det perspektivet innebar Klöverns investering i Tobin Properties i början av året många fördelar. Vår balansräkning har stärkts betydligt och det faktum att vi har en finansiellt stark huvudägare ger positiva effekter i vår dialog med banker och andra finansiärer. Det ger trygghet till vår strategi och våra möjligheter att agera långsiktigt. Vi har god tilltro att vi fullt ut kommer kunna finansiera vår projektutveckling framåt.

- Då vi fortsätter driva verksamheten enligt fastlagd plan räknar vi med starka kassaflöden under 2019 tack vare ålderskurvan på vår projektportfölj och färdigställandet av ett antal pågående projekt.

- Med försiktig optimism ser vi alltså fram emot resterande delen av 2018. Fokus för 2018 är att fortsätta leverera i pågående projekt avseende tid, pris och kvalitet – något som vi tror kommer skilja agnarna från vetet de närmaste åren.

- En förbättring av marknadsläget kommer inte ske i en handvändning, men vi ser allt fler positiva signaler. Vi planerar att starta en mer aktiv marknadsbearbetning under innevarande kvartal och under hösten, om marknaden tillåter, påbörja försäljning av projekt i Nacka Strand, Tyresö och Täby. Summerat har vi en portfölj med hög kvalitet och rimliga ingångsvärden även i dagens marknad. Vi fortsätter att arbeta aktivt med satsning på att utveckla hyresrättsbostäder liksom den långsiktiga ambitionen att även ta oss an större projekt – i linje med strategin att utveckla hela kvarter. Pågående projekt följer också väldigt bra sina respektive tidplaner tack vare en god genomförandeorganisation i bolaget.

- Nicklas Tollesson
nicklas@fastighetssverige.se

Relaterade artiklar

Ämnen

Partnertexter

Annons Image

Senast från Fastighetssverige Plus

Ny lag om tvistelösning för de privata fastighetsägarnas hyresförhandlingar

Sverige Under fredagen klubbades en ny lag som börjar gälla 1 januari nästa år. Den ska hjälpa till med tvistelösningen med privata hyresvärdar. Fastighetssverige tog reda på vad Socialdemokraterna velat åstadkomma med lagförslaget som nu klubbats och varför vänsterpartiet har invändningar mot den.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige