Image

Tobin-bolag ansöker om notering av obligationslån

Bolag Tobin Properties dotterbolag Mariefjärd offentliggör prospekt och ansöker om notering av obligationslån på Nasdaq Stockholm.
Publicerad den 26 Maj 2017

Mariefjärd emitterade den 30 mars 2017 ett fyraårigt säkerställt obligationslån om 300 miljoner kronor på den svenska obligationsmarknaden. Obligationslånet löper med en rörlig ränta om STIBOR (3 månader) + 6.00 procentenheter och har slutförfall den 30 mars 2021.

Bolaget har ansökt om upptagande till handel av obligationerna vid Nasdaq Stockholm och i samband därmed upprättat ett prospekt som godkänts av, och registrerats hos, Finansinspektionen i enlighet med lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument.

Obligationerna kommer att tas upp till handel så snart som möjligt.

- Axel Ohlsson
axel@fastighetssverige.se

Relaterade artiklar

Ämnen

Senast från Fastighetssverige Plus

Juristen: "Mäklarna behöver bli bättre i att upptäcka försök till penningtvätt"

Ekonomi/Finansiering Antalet rapporterade försök till penningtvätt genom fastighetsaffärer ökar menar förbundsjuristen på Mäklarsamfundet. Det behövs mer utbildning och att man jobbar mer aktivt med frågorna inom mäklarkåren, det säger Emil Ericsson som är expert på penningtvätt. Här kommer han med fyra konkreta tips på hur man kan undvika att fastigheten säljs i kriminella syften.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige