Image
Lars Linzander, styrelseordförande, och Gustav Adielsson, vd, Sydsvenska Hem.
Lars Linzander, styrelseordförande, och Gustav Adielsson, vd, Sydsvenska Hem. Bild: Quiapeg/Sydsvenska Hem

Sydsvenska Hem byter inriktning: Nya mål och utdelningspolicy

Bolag Sydsvenska Hem har mot bakgrund av sitt indirekta förvärv av 20 fastigheter i Skåne fastställt nya finansiella mål, en ny utdelningspolicy och uppdaterat bolagets affärsidé.
Publicerad den 17 September 2021

Genom förvärvet har Sydsvenska Hem tillförts 20 fastigheter på sammanlagt cirka 50 000 kvadratmeter och potential om cirka 16 000 BTA i byggrätter.

Sydsvenska Hem har påbörjat en uppbyggnad av en egen organisation och sagt upp managementavtalet med Pareto.

Mot den bakgrunden har bolagets affärsidé uppdaterats och Sydsvenska Hem ska genom ett tydligt fokus på fastighetsförvaltning, utveckling, mod och långsiktighet, kontinuerligt skapa nya affärer och stabila kassaflöden.

Bolaget har vid ingången av tredje kvartalet ett fastighetsbestånd om närmare 1,3 miljarder kronor på sammanlagt cirka 72 000 kvadratmeter med ett stort inslag av värdeskapande utvecklingsmöjligheter. Merparten av fastigheterna är belägna i Skåne.

Bolagets nya mål ska skapa förutsättningar för Sydsvenska Hem att utvecklas till ett bolag med fokus på kassaflöde och värdetillväxt.

Finansiella mål:
# Årlig tillväxt av förvaltningsresultatet med 15 procent per aktie.
# Den långsiktiga avkastningen på eget kapital ska uppgå till 15 procent.

Finansiella riskbegränsningar:
# Belåningsgrad ska över tid uppgå till högst 65 procent av fastighetsvärdet. Vid genomförandet av värdeskapande förvärv eller projekt kan belåningsgraden tillfälligt tillåtas överskrida 65 procent.
# Räntetäckningsgraden ska som lägst uppgå till 2 gånger i förhållande till finansiella kostnader.

Utdelningspolicy:
# Utdelningen ska långsiktigt uppgå till mellan 0 – 30 procent av förvaltningsresultatet minskat med betald skatt. Under perioder med stark tillväxt kan utdelningen ligga i det nedre intervallet.

– Vår lokalt förankrade organisation ges nu möjlighet att ta tillvara de affärsmöjligheter som uppstår på marknaden. I en opportunistisk anda sätter vi grunden för ett bolag med tydligt fokus på utveckling av fastighetsbeståndet, långsiktigt värdeskapande för aktieägarna och hållbara kassaflöden, säger Lars Linzander, styrelseordförande på Sydsvenska Hem.

– Tillsammans med en stark huvudägarkonstellation och en engagerad styrelse ser hela organisationen på Sydsvenska hem fram emot att förvalta, förädla och skapa ytterligare värde. Vår fastighetsportfölj innehåller fastigheter från alla segment och vi utvärderar alla möjligheter till en god affär, säger Gustav Adielsson, vd.

Sydsvenska Hems aktie handlas på Spotlight.

- Nicklas Tollesson
nicklas@fastighetssverige.se

Ämnen

Annons Image

Senast från Fastighetssverige Plus

Nya heta aktörer till Vasakronan i Göteborg

Uthyrning Följer upp uthyrning till Uniqlo med två nya väletablerade retailers i Kompassen.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige

Fastighetssverige PLAY