Image
Pär Thomaeus.
Pär Thomaeus. Bild: Sveaviken Bostad

Sveaviken köper och utvecklar i Kungsbacka

Transaktioner Sveaviken Bostad har ingått avtal med Landia om förvärv av framtida bostadsbyggrätter på fastigheten Skårby 13:4 i Anneberg, Kungsbacka kommun.
Publicerad den 25 Maj 2022
Annons
Image

Anneberg är i kommunens nya översiktsplan utpekat som ett fokusområde för framtida nybyggnation. Här har Sveaviken Bostad möjlighet att i nära samarbete med Kungsbacka kommun planera för och utveckla en ny stadsdel med hållbara och attraktiva bostäder.

Fastigheten Kungsbacka Skårby 13:4 har en total areal om cirka 50 hektar och är belägen i ett naturområde mellan Anneberg och Skårsjön. I Anneberg finns vardagsservice, rekreation och skolor, medan Göteborg C nås med en tågresa på 19 minuter från Anneberg station. Några kilometer söder om Skårby finns Kungsbacka stad.

Kungsbacka kommun har i sin översiktsplan, som vann laga kraft i december 2021, pekat ut Anneberg som prioriterat för framtida bostadsbebyggelse. I översiktsplanen hänvisas till strategi 2040 som säger att nybyggnation ska vara långsiktig, smart och hållbar. I strategin pekas Anneberg ut som ett av tre områden i Kungsbacka i fokus för nybyggnation.

Sveaviken Bostad kommer att arbeta med Arkitekterna Krook & Tjäder för att tillsammans med Kungsbacka kommun skapa bästa möjliga förutsättningar att utveckla ett nytt bostadsområde i Skårby, Anneberg. Bostäderna kommer att ligga vackert i kuperad terräng, samtidigt som det är nära till goda kommunikationer och all tänkbar service.

– Skårby har med sitt såväl natursköna som kommunikationsnära läge optimala förutsättningar att bli ett attraktivt bostadsområde. Sveaviken har alltid en hög ambitionsnivå avseende hållbarhet och gestaltning, vilket gör Krook & Tjäder till en given samarbetspartner för kommande planarbete. Vi delar kommunens ambition att utveckla området och ser fram emot att vara en aktiv partner i en framtida samverkansdialog, säger Pär Thomaeus, vd, Sveaviken Bostad.

Sveaviken Bostad har kommit överens med Landia om ett byggrättsvärde på 4 600 kronor per kvadratmeter ljus BTA bostäder. Byggrätterna tillträds i takt med att framtida detaljplaner vinner laga kraft. Förberedelser pågår för att starta en fördjupad översiktsplan för Anneberg, varefter nya detaljplaner inom området kan påbörjas.

- Nicklas Tollesson
nicklas@fastighetssverige.se

Ämnen

Senast från Fastighetssverige Plus

Årets hittills tuffaste börsmånad över – endast två bolag steg

Lista Nästan samtliga fastighetsbolags kurser lös rött under juni och för ett antal bolag föll kursen dramatiskt med över 40 procent. Här presenterar Fastighetssverige en lista över hur bolagen presterade på börsen under juni.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige