Image

Storaffären klar: Victoria Park i miljardköp

Transaktioner Victoria Park har ingått avtal med Fastighets AB Tornet om förvärv av bolagets samtliga bostadsfastigheter i Kristianstad och Stockholm till ett underliggande fastighetsvärde om 1 051 miljoner kronor.
Publicerad den 19 December 2013

Affären är ett led i Victoria Parks strategi att etablera bolaget som en betydande aktör på den svenska bostadsmarknaden. Genom affären ökar Victoria Parks fastighetsvärde från 1,7 miljarder kronor till 2,8 miljarder kronor och hyresvärdet från 227 miljoner kronor till 341 miljoner kronor. Den uthyrbara arean ökar från 261 000 kvadratmeter till 366 000 kvadratmeter och antalet lägenheter från 3 200 till 4 537.

Bostadsfastigheterna har en uthyrbar area om cirka 105 000 kvadratmeter och innefattar totalt 1 337 lägenheter. Hyresvärdet bedöms uppgå till 114 miljoner kronor varav Kristianstad utgör 53 procent och Stockholm utgör 47 procent. Förvärvet sker i bolagsform och den initiala direktavkastningen bedöms uppgå till cirka 5,5 procent

Finansiering av förvärvet sker genom nya fastighetskrediter om cirka 800 miljoner kronor, för vilka man har fått kreditbeslut, och genom en företrädesemission av stamaktier om cirka 200 miljoner kronor.

Av emissionsbeloppet har aktieägare i Victoria Park, vilka tillsammans representerar 71 procent av kapitalet, förbundit sig att teckna aktier för totalt 109 miljoner kronor. Därutöver har man fått garantiåtaganden om 78 miljoner kronor. Tecknings- och garantiåtaganden uppgår således till totalt 187 miljoner kronor vilket säkerställer finansieringen av förvärvet

- Vi är mycket positiva till att så snart efter noteringen på Nasdaq OMX Stockholm kunna genomföra detta förvärv som är en del i tillväxten mot vårt mål om en miljon kvadratmeter uthyrbar area. Den ökade geografiska spridning som förvärvet medför passar väl med vår strategi att etablera bolaget som en betydande aktör på den svenska bostadsmarknaden, säger Peter Strand, vd för Victoria Park.

Bostadsbeståndet i Kristianstad består av 24 fastigheter med en uthyrbar area om cirka 55 000 kvadratmeter och ett hyresvärde om cirka 59 miljoner kronor. Den genomsnittliga bostadshyran uppgår till cirka 1 050 kronor/kvadratmeter. Antalet lägenheter uppgår till 780. Fastigheterna i Kristianstad är till stora delar centralt belägna. Byggår från tidigt 1900-tal till 2011. I förvärvet ingår även 25 friliggande villor och radhus i Skurup och Sjöbo kommun med en uthyrbar area om cirka 2 000 kvadratmeter och ett hyresvärde om cirka två miljoner kronor.

Bostadsbeståndet i Stockholm utgörs av en samlad förvaltningsenhet i Tensta med en uthyrbar area om cirka 47 000 kvadratmeter och ett hyresvärde om cirka 54 miljoner kronor. Den genomsnittliga bostadshyran uppgår till cirka 1 050 kronor/kvadratmeter. Antal lägenheter uppgår till 532. Byggår kring 1970.

Catella Corporate Finance är finansiell rådgivare i samband med förvärvet, Swedbank Corporate Finance är finansiell rådgivare i samband med nyemissionen och Fredersen Advokatbyrå är legal rådgivare.

Relaterade artiklar

Ämnen

Victoria Park AB på Branschguiden

Victoria Park AB (publ) är ett börsnoterat fastighetsbolag på Nasdaq Stockholm Mid Cap med fokus på bostäder på tillväxtorter i landet.

Med ett långsiktigt förvaltningsarbete och socialt ansvarstagande för ett attraktivare boende skapar Victoria Park värden för boende, medarbetare, aktieägare, samhället och andra intressenter.

Läs mer om Victoria Park AB på Branschguiden

Annons Image
Annons Image

Senast från Fastighetssverige Plus

Savills ser en fragmenterad fastighetsmarknad

Bolag Savills analyschef Peter Wiman beskriver för Fastighetssverige vad han tror om utsikterna för olika delar av fastighetsmarknaden. Bilden av detaljhandeln är för negativ enligt rådgivningsföretaget.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige

Fastighetssverige PLAY