Stora utmaningar för externhandeln

Handel E-handeln och förändrade köpbeteenden ritar snabbt om retailkartan – och snart kan Amazon komma till Sverige.
Anna Smith och Lotta Moos på Novi Real Estate ger här sin syn på utmaningarna på retailmarknaden.

Skicka till e-post

Novi Real Estate förvaltar totalt cirka 600 000 kvadratmeter i bland annat Stockholm, Göteborg, Uppsala och Västerås. Runt 80 000 kvadratmeter under förvaltning är retail – en marknad som präglas av många framtida utmaningar.

- På relativt kort tid har vi sett stora förändringar i förutsättningarna för handel generellt och specifikt för externhandeln. De största förändringarna är ökad konkurrens inom i princip alla områden samt förändrade köpbeteenden i och med e-handelns genomslag. Köparnas förväntningar på upplevelsen i butik, leveranstider, sortiment och utbud är också mycket högre idag än tidigare, konstaterar Anna Smith, kundansvarig på Novi Real Estate.

- Och då har vi ännu inte sett vad Amazon får för effekter om de slår igenom också på den svenska marknaden, tillägger Lotta Moos, retailspecialist på Novi.

Ja, mycket tyder på att Amazon snart kommer till Sverige. Vad betyder det?

- Svårt att säga. Vad vi kan konstatera är att Amazon har lyckats otroligt bra med sitt flöde. Hela konsumentens livsbehov kan tillgodoses genom Amazon, allt från mat och kläder till hantverkare. De har en plattform som kan slå ut många – alternativet för många aktörer blir att koppla ihop sig med Amazon, säger Lotta Moos.

Vill minska sina ytor

De båda ser tydligt effekterna av handelns ändrade förutsättningar.

- Flera av de aktörer vi pratar med vill minska sina fysiska ytor och sänka sin hyreskostnad för att anpassa kostymen. Det är också tydligt att vi för betydligt fler diskussioner om omlokaliseringar än nyetableringar idag. Den stora frågan är; om det går knackigt i högkonjunktur – flera aktörer är under rekonstruktion eller på väg i den riktningen – hur kommer det då att se ut i en lågkonjunktur? Det enkla svaret är att vi kommer att se att en mängd aktörer försvinner helt eller delvis och ökade vakanser i många bestånd. Vi kan se överetablering i en del segment och det finns många som inte lyckats nå lönsamhet i den höga etableringstakten som varit, säger Anna Smith.

Vad krävs då för att vara framgångsrik inom handel i dag och på lite sikt? De flesta är i dag överens om att det krävs närvaro och styrka både på nätet och fysiskt. Och framför allt ställs det höga krav på den fysiska butiken. Anna Smith och Lotta Moos pekar på fem faktorer. Butiken måste kunna erbjuda:

  • Inspiration/en upplevelse.
  • Specialistkompetens.
  • Skräddarsydda produkter.
  • Konkurrenskraftiga priser - jämfört med i princip hela världens leverantörer av jämförbara varor.
  • Leveranstider på max någon dag.

- Långt ifrån alla aktörer lever upp till detta i dag.

Novi Real Estate arbetar nära hyresgästerna för att ge förutsättningar för morgondagens handel.

Efterlyser mer samverkan

- Generellt sett så krävs det hög aktivitet. Vi för en tät dialog med våra hyresgäster om deras behov och även en utökad samverkan med andra fastighetsägare och kommuner kring utvecklingen av områdena. Det går definitivt inte att vara tvåa på bollen i tider som präglas av en kombination av få, om några, nyetableringar och behov av minskade ytor hos befintliga aktörer, säger Anna Smith.

- I grunden får man heller inte missa sin hemläxa vad gäller att leverera en attraktiv fastighet vad gäller tillgänglighet, parkering, laddplatser för elbilar, skyltlägen, exponering, belysning, planteringar och annat som gör att det är trivsamt att besöka platsen. Vi ser också att vi tillsammans med hyresgästen, behöver satsa på lösningar som gör att upplevelsen höjs och att besökarna stannar.

När retailytorna blir mindre tar framför allt B-lägena stryk.

- Vi gör också en noggrann analys vid delning av lokaler. Det finns inget utrymme för B-lägen idag utan alla som kan tänka sig att omlokalisera eller, i undantagsfall, nyetablera kommer att kräva A-lägen också i huset.

Vad händer då med B-lägena?

- De blir vakanta. Sedan gäller det att vara kreativ för att kunna fylla dem. I många fall handlar det om att hitta alternativt innehåll. Det ska kanske inte vara handel i de lokalerna. Vi kommer att behöva mer samarbete med kommunerna för att ändra detaljplanerna och tillåta helt andra verksamheter, säger Lotta Moos.

Sammanfattningsvis gäller att alla – handlare, fastighetsägare och stadsplanerare – behöver göra läxan ännu noggrannare idag än tidigare.

- Vi välkomnar alla typer av dialoger kring det här. Vi är noggranna med att vi som representant för fastighetsägaren är en del av lösningen, inte hela lösningen; att föra en ensidig dialog om till exempel sänkt hyra tror vi inte är långsiktigt hållbart. Hyresgästen måste ha en mer omfattande plan än så i längden och den stöttar vi gärna. Vi för jättebra dialoger med många av våra hyresgäster om framtiden och ser att vi tillsammans kommer att hitta många bra, långsiktiga lösningar!

Namn: Anna Smith
Ålder: 37 år.
Familj: Man och två barn.
Bor: Bromma.
Karriär: Är tillbaka i fastighetsbranschen efter ett par år som managementkonsult på Ernst & Young med inriktning mot strategier för fastighets- och infrastrukturinvesteringar och en kortare sejour på Nordea där hon bland annat arbetade med lönsamhetsfrågor kopplade till fastighetsfinansiering.

Fritidsintressen: ”Pass. Jag ska skaffa mig några riktigt roliga hobbys när barnen är större!”

Namn: Lotta Moos
Ålder: 50 år.
Familj: Man, två tonårsdöttrar, en utflugen dotter och ett barnbarn.
Bor: Södermalm.
Karriär: Varit i fastighetsbranschen under 20 år i olika roller.

Fritidsintressen: Barnens aktiviteter, karatetävlingar och fotbollsmatcher.

Novi Real Estate
Novi Real Estate erbjuder tjänster inom externförvaltning av fastigheter. Novi har stabila och finansiellt starka ägare och tillför kompetens och kunskap till branschen. Ägare och partners har lång erfarenhet av att utveckla uppdrag, organisationer och bolag. Novi Real Estate är en långsiktig och konkurrenskraftig aktör på förvaltningsmarknaden.

Novi är latin för ny – Novi vill vara nytänkande och nyskapande. Även loggan står för nyskapande – en symbol för att inte följa ett utstakat spår utan att kunna och våga bryta ny mark.

Novi förvaltar 600 000 kvadratmeter uthyrbar yta till ett fastighetsvärde om cirka 30 miljarder kronor. Tillgångarna består framför allt av kontors- och butikslokaler i Stockholm City, centrala Göteborg och Malmö.

- Nicklas Tollesson
nicklas@fastighetssverige.se


ÄmnenSkicka denna artikel till e-post
Skriv ut/PDFMer från Fastighetssverige
Gamla Karolinska

"Vi riskerar vår trovärdighet som säljare"

Transaktioner Niams jätteförvärv av Gamla Karolinska riskerar att stranda om landstingsfullmäktige inte fattar beslut innan den 30 juni. Men trots att tiden går är det oklart när ärendet tas upp igen. För Fastighetssverige berättar landstingsrådet Paul Lindquist hur han ser på situationen.


Fastighetsmarknadsdagen Digitalisering Malmö
Alexander Bard, Karin Zingmark, Gustav Olsson, Jonas Håkansson, Hans Andersson, Johanna Holmberg, Michael Grahn, Patrik Thuring, Christian Wictorin, Petra Jenning, Mattias Nyström, Gunnar Östenson, Susanne Wallsten och Alexander Montell.

Digitalisering Malmö – i dag stänger anmälan!

Fastighetsmarknadsdagen Digitalisering Malmö Inspiration från regionens storbolag, digitala tvillingar, digitaliseringens påverkan på makroekonomin, hologrambyggande, Castellums ambitioner om att ta täten, visioner om lyktstolpar som omgivningens hjärnor, Skånes smartaste hus, framtidens digitala arkitektur, ledarskap i digitaliseringsresan – och en timme med den kontroversielle Alexander Bards framtidsspånande som avslutning. Missa inte Fastighetsmarknadsdagen Digitalisering Malmö på torsdag – i dag stänger anmälan.


Annons
Först planerade Atrium Ljungberg ett en profilbyggnad med fem våningar, nu kommer den siffran minst att tredubblas.

Enda kravet: inte över 103 meter

Bolag För Fastighetssverige lägger Atrium Ljungberg ut texten om Sicklaprojektet som kan bli dubbelt så högt som dagens högsta byggnad i området: "Kommer absolut att sticka ut".

…Och här kan kommunen också tänka sig att bygga högt

Bygg/Arkitektur Med två större höghöjdsprojekt vid Sickla håller Nackas siluett på väg att förändras radikalt. För Fastighetssverige berättar stadsarkitekten Nina Åman vilka fler platser kommunen kan tänka sig bygga på höjden.


Första kvarteret i nya Kiruna på gång: ”En historisk händelse”

Bygg/Arkitektur Kvarteret 1 blir det allra första bostadshuset i det nya Kiruna med stadshuset som granne. För Fastighetssverige berättar Sten Nylén, projektledare för stadsutvecklingen i Kiruna om planerna för det nya kvarteret. "Otroligt spännande att vara först", menar han.


Dansk vinnare i Mipim Awards

Mipim Skellefteå kulturhus – som var den enda svenska finalisten – lyckades inte ta hem Mipim Awards. Däremot fick vi se en dansk vinnare.


NCC om det nya kontoret i Uppsala: ”Vi bygger själva”

Bygg/Arkitektur Under torsdagen kom det ett pressmeddelande om att Castellum skulle bygga ett nytt kontor åt NCC i Uppsala, men det är inte riktigt hela sanningen. NCC:s avdelningschef för Building Uppsala Gävle och Dalarna berättar om planerna för Fastighetssverige.


Så ska Hökerum locka köpare när försäljningen viker

Bostäder En tredjedel av bostadsrätterna i storsatsningen i Vällingby parkstad står osålda med ett år kvar till inflyttning. Hökerum bygg ska nu försöka få fart på försäljningen. ”Ingen vill göra en dålig affär” menar Maria Ståhl, marknads- och försäljningschef på Hökerums bygg.


Stena bygger bostäder i Askim

Bostäder Stena Fastigheter har fått bygglov för sitt projekt Askegården i Askim, Göteborg. De 196 nya bostäderna byggs med fokus på gröna gårdar och granngemenskap. Inflyttning sker med start vintern 2019.


Arkitema och Kärnhem vinner markanvisning i Lund

Bygg/Arkitektur Arkitema och Kärnhem har vunnit markanvisningstävlingen för kvarteret mellan Nobelparken och Brunnshögs torg i Lund med tävlingsförslaget Navet.


Ny entré till stadskärnan och fler bostäder i södra Lund

Bygg/Arkitektur Nästan 600 nya bostäder i innerstadsmiljö kan bli resultat om planprogrammet för Söderport i södra Lund realiseras. Byggnadsnämnden har beslutat att skicka ut det vägledande dokumentet på samråd.


Här är Peter Wågströms nya jobb

Karriär För Fastighetssverige berättar NCC:s förre vd och koncernchef vad som lockar honom till Eastnine – och hur tankarna går kring framtiden.

Eastnine plockar in tung duo

Bolag Valberedningen i Eastnine har beslutat att föreslå Johan Ljungberg och Peter Wågström för inval som nya styrelseledamöter vid bolagets årsstämma den 24 april 2018.


Pertti Vanhanen.

”Det finns alltid möjligheter, överallt”

Mipim Som ansvarig för Standard Life Aberdeens globala fastighetsinvesteringar är Pertti Vanhanen en av fastighetsbranschens mäktigaste nordbor. För Fastighetssverige lägger han ut texten om allt från globala möjligheter till hockeylegendarer.


Här är höjdpunkterna på torsdagens Mipim. Och missa inte Ingemar Rindstigs guide till en lyckad Mipim-torsdag.

Mipim-räven ska locka japanska investerare till Sverige

Mipim Den rutinerade Mipim-besökaren Ingemar Rindstig, EY, har många uppdrag på årets stora fastighetsmässa. Ett av dem är att försöka locka investerare från Japan till Norden och Sverige.
Och missa inte dagens höjdpunkter.


Onsdagens Mipim i bilder

Mipim Onsdagen var den sista soldagen på årets Mipim. Se bilderna här.


Så ser Tornet på den pausade affären

Transaktioner För Fastighetssverige berättar Tornets vd Göran Wendel om bolagets planerade storsatsning i Halmstad – och hur man ser på kommunens tvekan: "En affär som skulle gynna Halmstad".


Bygglovet rivs upp – så ska Serafim gå vidare

Bostäder Planen har varit att omvandla den gamla industribyggnaden från 1896 till 41 lägenheter i Järla sjö, bland annat genom att bygga till fler våningar. Men nu sätter Mark-och miljödomstolen stopp för det – här är den oväntade anledningen.


Därför hakar Akelius på hybridtåget

Ekonomi/Finansiering Akelius avser att emittera hybridobligationer om 300-500 miljoner euro. För Fastighetssverige förklarar bolagets CFO, Leiv Synnes, varför.


Cernera om planerna för nyförvärvet i Knalleland

Transaktioner Stora vakanser på gång i den anrika byggnaden i Borås – redan nu förs diskussioner med intressenter som vll flytta in när Responstryck och Svea lämnar lokalerna senare i år.


Castellum bygger nytt kontor åt NCC i Uppsala

Uthyrning I Boländerna i Uppsala bygger Castellum ett nytt kontor med hög miljöstandard åt NCC. Parterna har tillsammans planerat kontoret och NCC kommer vid inflyttning att börja jobba aktivitetsbaserat.


Så blir nya Gallerian

Bygg/Arkitektur Nu presenteras visionsbilderna för Gallerian som visar hur ombyggnationen kommer se ut när allt står klart 2019.