Image

Stockholmskonjunkturen pekar uppåt

Stockholm Stockholms Handelskammare konstaterar att Stockholms näringsliv växer i allt snabbare takt. Byggkonjunkturen fortsätter att utvecklas svagt, men visar ändå på en viss förbättring. Sysselsättningen förväntas öka under innevarande kvartal och det är första gången på nästan två år. Konjunkturindikatorn för fjärde kvartalet 2013 ökar från 16 till 23.
Publicerad den 25 Februari 2014
Alen Musaefendic. Bild: Björn Leijon
Alen Musaefendic.

- Landets tillväxtmotor börjar varva upp och visa gryende form. Det är fortfarande en utmaning att byggkonjunkturen inte kommer igång, men väldigt positivt att Stockholms viktiga tjänstesektor fortsätter att stärkas kraftigt, säger Alen Musaefendic, ekonomisk analytiker på Stockholms Handelskammare.

- Regeringens jobbskatteavdrag kommer att skapa positiva effekter på konsumtionen under innevarande år. Men det är viktigt att inte slå av på reformtakten. Det skattehöjarrace som vi nu ser från de politiska blocken är inte en framtidsinriktad politik, säger Alen Musaefendic.

Stockholms näringsliv fortsätter att växa i allt snabbare takt. Konjunkturindikatorn för Stockholms län ökar från 16 till 23 under årets fjärde kvartal, vilket är bättre än genomsnittet sedan år 2000 på 12. Konjunkturindikatorn för hela landet ökar från 11 till 19.

Uppdragsverksamheten och IT är de branscher som under kvartalet växer tydligast i Stockholms län. Byggindustrin fortsätter däremot att minska kraftigt och är den bransch som dämpar Stockholmskonjunkturen.

Arbetsmarknaden i Stockholmsregionen minskar snabbare än under föregående kvartal. Sysselsättningen förväntas öka nästa kvartal vilket är första gången på nästan två år. Bästa utvecklingen förväntas inom IT-branschen och uppdragsverksamheten.

- Nicklas Tollesson
nicklas@fastighetssverige.se

Relaterade artiklar

Ämnen

Mer från Fastighetssverige

Fastighetssverige PLAY