Image

Stockholms handelskammare: ”Inför talangvisum i Sverige”

Sverige Sverige behöver införa ett särskilt visum för talanger och investerare för att kunna upprätthålla hög kompetens, enligt Stockholms handelskammare.
Publicerad den 3 Januari 2017
Fredrik Sand. Bild: Stockholms handelskammare
Fredrik Sand.

– Alltmer kunskapsintensiva verksamheter kräver medarbetare med hög kompetens. Trots arbetskraftsinvandringsreformen från 2008, har Sveriges inflöde av internationell kompetens släpat efter OECD-länderna, säger Fredrik Sand, näringspolitisk expert på Stockholms Handelskammare.

I rapporten World Talent Report 2015 jämförs länders förmåga att locka talanger. I rapporten framgår att Sverige har tappat den topposition som innehades för bara några år sedan. I undersökningen 2011 rankades Sverige på andra plats. 2015 har Sverige tappat genomgående i undersökningen och slutar på elfte plats av 61 länder.

– I ljuset av detta förefaller det märkligt att debatten i Sverige mycket handlar om hur det gällande regelverket för arbetskraftsinvandring ska skärpas och göra det svårare för företag att rekrytera. Vägen fram måste handla om att förenkla företags talangrekrytering, avslutar Fredrik Sand.

På grund av detta vill Stockholms handelskammare se över reglerna och införa en rad ändringar i systemet:

• Utöka möjligheten för nyexaminerade internationella studenter från svenska universitet att stanna i Sverige för att söka arbete i ett år efter examen i stället för nuvarande sex månader.
• Inför ett visum för arbetssökande med examen från de tre senaste åren på master- eller doktorsnivå från något av de 200 högst rankade universiteten i världen. Visumet ska ge möjlighet att söka arbete i Sverige under ett år.
• Inför ett visum för investerare och entreprenörer, baserat på de brittiska reglerna och anpassat för svenska förhållanden.
• Ansvaret för att bevilja arbetstillstånd bör hanteras i en särskild ordning på Migrationsverket eller flyttas till en annan myndighet, till exempel Svenska institutet, för att skapa förutsättningar för korta och förutsägbara ansöknings- och beslutsprocesser.
• Regeringen bör uppdra åt Svenska institutet att intensifiera och bredda kunskapsspridningen om möjligheterna att arbeta i Sverige samt att överväga en uppsökande verksamhet.

- Axel Ohlsson
axel@fastighetssverige.se

Ämnen

Mer från Fastighetssverige

Fastighetssverige PLAY