Image
Elias Georgiadis.
Elias Georgiadis. Bild: Stenhus Fastigheter

Stenhus lämnar omvänd vinstvarning

Bolag Stenhus Fastigheter har låtit utföra externa värderingar avseende samtliga bolagets fastigheter samt genomfört en preliminär förvärvsanalys avseende förvärvet av Maxfastigheter. Värderingarna och förvärvsanalysen medför en ökning av resultatet om cirka 430 miljoner kronor vilket kommer att framgå av den kommande delårsrapporten. Detta motsvarar en substansökning om drygt 1,75 kronor per aktie.
Publicerad den 14 Oktober 2021

Värderingarna av fastigheterna har genomförts av oberoende externa värderare med värderingstidpunkt per den 30 september 2021. Av värderingarna framgår att det sammanlagda marknadsvärdet på bolaget fastigheter per den 30 september 2021 kommer att uppgå till cirka 6 600 miljoner kronor. Detta innebär en total värdeökning om cirka 460 miljoner kronor jämfört med senaste värdering av fastigheterna per den 30 juni 2021, av detta avser cirka 200 miljoner kronor effekter av förvärvet av Maxfastigheter.

Bolaget har klassificerat förvärvet av Maxfastigheter som ett så kallat tillgångsförvärv.

I samband med förvärvet av Maxfastigheter har bolaget redovisat en reserv om totalt 30 miljoner kronor, främst hänförlig till refinansieringskostnader.

Sammantaget innebär ovanstående att bolagets resultat före skatt under det tredje kvartalet 2021 kommer öka med cirka 430 miljoner kronor exklusive förvaltningsresultatet, vilket motsvarar cirka 1,75 kronor per aktie.

Effekterna är preliminära och inte reviderade av bolagets revisor. Fullständig information kommer att redovisas i samband med Stenhus Fastigheters ordinarie delårsrapport den 23 november 2021.

- Andreas Lithander
andreas@fastighetssverige.se

Ämnen

Senast från Fastighetssverige Plus

Arkitekten som blev bostadsentreprenör

Bostäder Milad Barosen är arkitekten som blev bostadsentreprenör. Som vd och medgrundare till co-livingaktören Allihoop vill han bidra till en mer flexibel bostadsmarknad. För Fastighetssverige berättar han om frustrationen över den trasiga bostadspolitiken och hur hans bakgrund i Iran tagit honom dit han är idag.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige

Fastighetssverige PLAY