Image
Elias Georgiadis.
Elias Georgiadis. Bild: Stenhus Fastigheter

Stenhus köper i Köping

Transaktioner Stenhus Fastigheter köper Spinnaren 4 i Köping. Fastighetens huvudsakliga hyresgäst är NCS AB. Överenskommet värde på fastigheten om 57 miljoner kronor. Tillträde är planerat till den 1 juni 2021.
Publicerad den 10 Maj 2021

Fastigheten omfattar totalt cirka 8 903 kvadratmeter LOA för lager/lätt industri och cirka 33 293 kvadratmeter mark. Hyresintäkterna beräknas till cirka 4,1 miljoner kronor per år vilket ger ett beräknat normaliserat årligt driftnetto om cirka 3,4 miljoner kronor. Snittdurationen uppgår till fyra år. På fastigheten finns även byggrätter omfattande cirka 7 000 kvadratmeter för handel där det finns ett antal intressenter för etableringar.

Del av köpeskillingen för aktierna i fastighetsbolagen om cirka 15 miljoner kronor, ska betalas av Stenhus genom att Stenhus emitterar 909 091 stycken nyemitterade aktier till säljaren till en teckningskurs om 16,50 kr per aktie. Den del av förvärvet som inte finansieras genom Emission avses finansieras genom egna medel och banklån.

Beslut om emissionen avses fattas av Stenhus styrelse i anslutning till tillträdesdagen med stöd av bemyndigande från Stenhus bolagsstämma den 24 september 2020.

Stenhus ska intill tillträdesdagen genomföra en due diligence-undersökning avseende fastighetsbolaget och fastigheten och förvärvet är villkorat av att Stenhus vid undersökningen inte identifierar några väsentliga brister.

Elias Georgiadis, verkställande direktör i Stenhus Fastigheter:
– Perfekt komplement för oss då fastigheten ligger granne med vår sedan tidigare äga fastighet i Köping och har stora projektmöjligheter för etablering av sällanköpshandel.

Glimstedt har varit Stenhus legala rådgivare i transaktionen.

- Nicklas Tollesson
nicklas@fastighetssverige.se

Ämnen

Annons Image
Annons Image

Senast från Fastighetssverige Plus

Arnhults – Sveriges starkaste familj?

Karriär Mia Arnhult tillhör de mest vältränade i branschen. Nu kämpar M2:s vd tillsammans med barnen om titeln "Sveriges starkaste familj".

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige

Fastighetssverige PLAY