Image
Ingrid Eiken Holmgren.
Ingrid Eiken Holmgren. Bild: HelenKarlsson

Statens fastighetsverk: Nio nya direktörer

Bolag Inom Statens fastighetsverk (SFV) pågår ett förändringsarbete som bland annat tydliggör organisationen, stärker ledarskapet och utvecklar verksamheten samt förvaltningskulturen i myndigheten. Ett led i detta är rekryteringen av direktörer som ska ingå i generaldirektör Ingrid Eiken Holmgrens ledningsgrupp. Direktörerna har tillträtt sina uppdrag successivt och från och med oktober är samtliga på plats.
Publicerad den 12 September 2019

Den 1 januari 2019 införde Statens fastighetsverk en ny organisation för att skapa ökad tydlighet med nya avdelningar och staber. En nyinrättad befattning som rättschef leder en kvalitetssäkrande och samordnande funktion, Ledningsstöd, som bland annat ansvarar för rätts- och säkerhetsfrågor samt myndighetens arbetssätt. Organisationsförändringen föregicks av ett omfattande arbete där även medarbetare i verket var involverade. Kravprofiler utarbetades för samtliga chefsbefattningar och det ställdes mycket höga krav på bland annat ledarskapserfarenhet.

– Jag välkomnar våra nya direktörer till Statens fastighetsverk och är väldigt glad över all erfarenhet som knyts till myndigheten och till min ledningsgrupp. De passar väl in SFV:s nya organisation som tydligare ska spegla SFV:s hela verksamhet och samtidigt ge förutsättningar för en väl fungerande styrning och intern kontroll, säger Ingrid Eiken Holmgren, generaldirektör för Statens fastighetsverk.

Direktörerna som utgör Ingrid Eiken Holmgrens ledningsgrupp är:
Jan Olov Westerberg, tillträdde den 1 april tjänsten som fastighetsdirektör för Jord och Skog samt fastighetsområdena Uppsala, Karlsborg, Göteborg och Syd. Jan Olov Westerberg har bland annat varit myndighetschef på Naturhistoriska riksmuseet och chef inom länsstyrelsen i Norrbotten.

Peter Wallin tillträdde tjänsten som fastighetsdirektör den 20 maj. I hans ansvarsområde ingår Centrala Stockholm, Teatrarna, Djurgården och Ulriksdal. Peter Wallin har arbetat i den statliga sektorn hela sitt yrkesliv och har lång erfarenhet från SFV bland annat som fastighetschef och som tillförordnad fastighetsdirektör det senaste året.

Åsa Welander tillträdde som fastighetsdirektör den 1 september. I hennes ansvarsområde ingår Regeringsbyggnader, Utrikes, Stockholms slott och Förvaltningsstaben. Åsa Welander kommer närmast från rollen som förvaltningschef på Specialfastigheter. Dessförinnan har hon haft chefsuppdrag vid flera olika fastighetsbolag.

AnnaKarin Wiberg är direktör och chef för Projekt- och specialistavdelningen. Annakarin Wiberg har varit utvecklingsdirektör i SFV sedan 2016 och har tidigare haft olika chefsuppdrag inom fastighetsförvaltning och affärsutveckling.

Katarina Bernhardsson tillträdde tjänsten som HR-direktör för HR-staben den 1 april. Katarina Bernhardsson har lång erfarenhet av HR-arbete inom staten och kommer närmast från rollen som personalchef i Näringsdepartementet.

Andreas Lidfeldt tillträder som CIO och direktör för IT och digital utveckling under oktober 2019. Andreas Lidfeldt är för närvarande IT-chef på Sveaskog där han började 2003 och har där även haft olika roller som verksamhetsutvecklare och projektledare.

Dan Svanell tillträdde tjänsten som kommunikationsdirektör den 12 augusti. Dan Svanell har bred erfarenhet från media, politik och statsförvaltning. Närmast kommer Dan från Hallvarsson &Halvarsson där han arbetat som politisk analytiker och Public Affairs-konsult.

Mats Wikström tillträdde som finansdirektör den 1 augusti och är också utsedd till generaldirektörens ställföreträdare från samma datum. Mats Wikström har tidigare bland annat varit generaldirektör på Ekonomistyrningsverket. Närmast har han arbetet som konsult, bl.a. med uppdrag från stora statliga myndigheter.

Mats Wiberg tillträdde tjänsten som rättschef och chef för Ledningsstöd i december 2018. Mats Wiberg har lång erfarenhet från arbete i Regeringskansliet där han bland annat varit rätts- och expeditionschef. Han har även arbetat i domstol.

- Nicklas Tollesson
nicklas@fastighetssverige.se

Ämnen

Annons Image
Annons Image

Senast från Fastighetssverige Plus

Preffarna som ger högst direktavkastning

Lista Fastighetssverige har kartlagt vilka preferensaktier som ger bäst direktavkastning just nu, på börsen.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige

Fastighetssverige PLAY