Image

Starwood lägger bud på Victoria Park – Dingizian säger ja

Transaktioner Starwood Capital Group vill köpa ut Victoria Park från börsen. Budet ligger på 34,40 kronor per stamaktie. Ägare som kontrollerar 31,5 procent av rösterna – däribland huvudägaren Greg Dingizian – har accepterat budet.
Publicerad den 3 April 2018
Annons
Image
Greg Dingizian. Bild: Victoria Park
Greg Dingizian.

Starwoodbolaget Starlight Residential står bakom erbjudandet som totalt uppgår till cirka 8 680 miljoner kronor.

Budet ligger på 34,40 kronor per stamaktie och 315 kronor per preferensaktie och motsvarar en premie om drygt åtta procent jämfört med torsdagens stängningskurs och 16 procent jämfört med Victoria Parks senast rapporterade EPRA NAV om 29,65 kronor per 31 decvember.

Caleb Mercer, Vice President för Starwood, säger:
- Starwood Capital Group är en global fastighetsinvesterare som under de senaste åren investerat inom kontor, hotell, detaljhandel, bostadsutveckling och logistik i Skandinavien. Victoria Park är en möjlighet för oss att etablera oss på hyresbostadsmarknaden i Sverige. Som en av de största ägarna av flerfamiljshus i USA med mer än 100 000 lägenheter i portföljen anser vi att Starwood är en lämplig ägare som kan stödja Victoria Park i nästa skede av bolagets kapitalintensiva investeringsprogram för att uppgradera dess fastigheter.

Starwood äger före erbjudandet inga aktier i Victoria Park. Pangea har varit rådgivare i affären.

Bakgrund och Starwoods motiv till erbjudandet:
Victoria Parks verksamhet och strategi ligger väl i linje med Starwoods investeringskriterier och utgör en möjlighet för Starwood att etablera sig på hyresbostadsmarknaden i Sverige. Förvärvet skulle vara ett naturligt komplement till Starwoods Capital Groups befintliga investeringar i Sverige och till dess internationella bostadsinvesteringar i linje med Starwoods övergripande strategi. Victoria Park har en stark ledningsgrupp och utgör en attraktiv plattform för Starwood att investera i.

Starwood har under de senaste åren varit en av de största internationella fastighetsinvesterarna i Skandinavien och har byggt upp en fastighetsportfölj som omfattar kontor, hotell, detaljhandel, logistik och bostadsutveckling.

Starwood är genom sina fastighetsinvesteringar välkända när det gäller att stödja ledningsgrupper med att skapa framgångsrika fastighetsverksamheter. Mot denna bakgrund anser sig Starwood vara en lämplig ägare till Victoria Park som kan ge Victoria Park erforderligt stöd i dess fortsatta utveckling och tillväxt.

Starwood uppskattar Victoria Parks organisation och medarbetare och har för avsikt att bevara den goda medarbetarandan och den starka kulturen som finns i Victoria Park. Baserat på Starwoods kunskap om Victoria Park, dess strategi och de aktuella marknadsförutsättningarna, har Starlight Residential för avsikt att vidareutveckla verksamheten tillsammans med den nuvarande ledningen och de anställda som en viktig del av Starwoods globala fastighetsverksamheter.

Vidare bedömer Starwood att Erbjudandet är finansiellt attraktivt för Victoria Parks aktieägare som genom Erbjudandet erbjuds en möjlighet att realisera värdet av sina investeringar till både höga multiplar och en betydande premie jämfört med såväl Victoria Park-aktiernas nuvarande marknadsvärden som dess långsiktiga substansvärden.

- Nicklas Tollesson
nicklas@fastighetssverige.se

Relaterade artiklar

Ämnen

Victoria Park AB på Branschguiden

Victoria Park AB (publ) är ett börsnoterat fastighetsbolag på Nasdaq Stockholm Mid Cap med fokus på bostäder på tillväxtorter i landet.

Med ett långsiktigt förvaltningsarbete och socialt ansvarstagande för ett attraktivare boende skapar Victoria Park värden för boende, medarbetare, aktieägare, samhället och andra intressenter.

Läs mer om Victoria Park AB på Branschguiden

Senast från Fastighetssverige Plus

Riksbankens dystra analys av fastighetssektorn

Ekonomi/Finansiering I sin senaste finansiella stabilitetsrapport som presenterades under tisdagen målar Riksbanken upp en potentiellt dyster framtid för fastighetsbolagen, där de svenska bankernas stora och ökande utlåning till kommersiella fastighetsföretag utgör en betydande sårbarhet för bolagen och det finansiella systemet. Fastighetssverige har gått igenom rapporten och hittar en sammantaget negativ analys av fastighetssektorn som pekas ut som särskilt känslig för stigande räntor.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige