Image
Per Johansson.
Per Johansson. Bild: Brinova / Sebastian Sandström

Stärkt resultat för Brinova

Bolag 2020 var ett stabilt år för Brinova som ökade sina hyresintäkter med elva procent till 311,4 miljoner kronor (280,0) och förvaltningsresultatet steg med 15 procent till 120,8 miljoner kronor.
Publicerad den 26 Februari 2021

Hyresintäkterna ökade med 11 procent till 311,4 Mkr (280,0).
Driftsöverskottet ökade med 12 procent till 197,8 Mkr (176,7).
Förvaltningsresultatet ökade med 15 procent till 120,8 Mkr (105,0).
Årets resultat minskade med 6 procent och uppgick till 160,5 Mkr (171,4), motsvarande ett resultat per aktie om 2,03 kronor (2,37).
Orealiserade värdeförändringar på fastigheter ingår med 109,8 Mkr (134,7).
Orealiserade värdeförändringar på derivat ingår med -21,0 Mkr (-19,7).
Fastighetsportföljens värde ökade med 40 procent till 6 048,1 Mkr (4 321,3).
Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för 2020.

Väsentliga händelser under kvartalet
Förvärvsavtal tecknades med Bromöllahem avseende fastigheten Lugnet 9, för ett underliggande fastighetsvärde om 15 Mkr med tillträde 1 december 2020. Två 25-åriga hyresavtal har tecknats med Bromölla kommun avseende omsorgsboende samt lokaler för hemtjänsten som ska uppföras i kvarteret Lugnet 9 i centrala Bromölla.
Nya gröna hyresavtal tecknades med Kristianstad kommun och Region Skåne avseende lokaler för arbetsmiljöenheten och 1177 vårdguiden i fastighetsområdet Björkhem.
Brinovas förrådshotell, Bolagret, invigdes i Kristianstad. Totalt 160 förråd med hög säkerhet och lätt tillgängliga.
Ett 8-årigt hyresavtal tecknades med Willys Hemma avseende en livsmedelsbutik som uppförs på fastigheten Bajonetten 3 i Kristianstad.
Brinova tecknade avtal om förvärv samt tillträdde projektfastigheten Karlskrona Skeppsbron 4, där en modern och klimatsmart byggnad om cirka 1 450 kvm LOA ska uppföras.
Brinova tecknade avtal om samt tillträdde 13 samhällsfastigheter i södra Sverige för ett underliggande fastighetsvärde om 761 Mkr, varav 23 Mkr avsåg en tilläggsköpeskilling som fastställdes under 2021. Fastigheterna tillträddes den 30 december.
Brinova tecknade ett femårigt hyresavtal med Landskrona kommun om cirka 2 600 kvm i fastigheten Karl XV 18 i Landskrona.
Bygglov har beviljats och projekt har byggstartats avseende uppförande av 48 hyresbostäder i Åhus samt 94 hyresbostäder i Kristianstad.

Vd-kommentar från Per Johansson:
– Under året har vi tillfört vår fastighetsportfölj ett fastighetsvärde om cirka 1,6 miljarder kronor. Vårt affärsfokus på attraktiva hyresbostäder och samhällsfastigheter med stabila kassaflöden har ökat vårt förvaltningsresultat med 15 procent till 120,8 miljoner kronor.

- Andreas Lithander
andreas@fastighetssverige.se

Ämnen

Brinova på Branschguiden

Brinova utvecklar och förvaltar primärt bostäder och samhällsfastigheter belägna på utvalda orter med goda kommunikationer i södra Sverige.
Verksamheten kännetecknas av långsiktighet, samverkan med aktörer inom samhällssektorn och inte minst en lokal egen engagerad förvaltning på de orter där bolaget aktivt valt att verka. Värden skapas genom selektiva förvärv, effektiv fastighetsutveckling och en aktiv förvaltning.
Ett starkt kassaflöde medger möjliggör en fortsatt utveckling av verksamheten.
Brinovas B-aktie är noterad på Nasdaq Stockholm och handlas på Small Cap-l...

Läs mer om Brinova på Branschguiden

Senast från Fastighetssverige Plus

Så har Pandox ställt om till följd av coronakrisen

Bolag Hotellfastighetsjätten har lagt om strategin, ändrat sitt sätt att arbeta och fått upp ögonen för nya typer av hotell. Bolagets vd, Anders Nissen, berättar om det tuffa året, vad som är viktigast för bolaget framöver och vilka destinationer han tror är de nya vinnarna.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige

Fastighetssverige PLAY