Image
Sagax, med vd David Mindus, höjer utdelningen till 2,00 kronor per aktie.
Sagax, med vd David Mindus, höjer utdelningen till 2,00 kronor per aktie. Bild: Sagax

Stabil Q4-rapport från Sagax

Bolag Sagax höjer både hyresintäkter och förvaltningsresultatet med 19 procent i sin Q4-rapport. Utdelningen höjs till 2,00 kronor (1,80).
Publicerad den 8 Februari 2019

Q4-siffrorna:
• Hyresintäkterna ökade med 19 % till 591 (498) miljoner kronor.
• Förvaltningsresultatet ökade med 19 % till 403 (340) miljoner kronor. Förvaltningsresultat per A- och B-aktie efter utspädning ökade med 15 % till 2,17 (1,89) kronor.
• Omvärdering av fastigheter påverkade resultatet med totalt 479 (763) miljoner kronor, varav 263 (222) miljoner kronor från joint ventures.
• Omvärdering av finansiella instrument påverkade resultatet med totalt 13 (98) miljoner kronor, varav –3 (16) miljoner kronor från joint ventures.
• Periodens resultat efter skatt uppgick till 767 (991) miljoner kronor.
• Kassa?ödet från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital steg med 15 % till 316 (275) miljoner kronor motsvarande 1,62 (1,48) kronor per A- och B-aktie efter utspädning.
• Sagax har under kvartalet nettoinvesterat 994 (646) miljoner kronor varav 776 (557) miljoner kronor avsåg förvärv av fastigheter.

Helårssiffrorna:
• Hyresintäkterna ökade med 20 % till 2 247 miljoner kronor (1 870 miljoner kronor föregående år).
• Förvaltningsresultatet ökade med 20 % till 1 603 (1 334) miljoner kronor. Förvaltningsresultat per A- och B-aktie efter utspädning ökade med 16 % till 8,61 (7,40) kronor.
• Omvärdering av fastigheter påverkade resultatet med totalt 1 878 (1 656) miljoner kronor, varav 635 (541) miljoner kronor från joint ventures.
• Omvärdering av finansiella instrument påverkade resultatet med totalt 289 (572) miljoner kronor, varav 42 (65) miljoner kronor från joint ventures.
• Årets resultat efter skatt uppgick till 3 166 (2 965) miljoner kronor.
• Kassa?ödet från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital steg med 25 % till 1 490 (1 194) miljoner kronor motsvarande 7,89 (6,52) kronor per A- och B-aktie efter utspädning.
• Sagax har under året nettoinvesterat 3 437 (1 680) miljoner kronor varav 3 026 (1 382) miljoner kronor avsåg förvärv av fastigheter.
• Sagax har genomfört nyemissioner som har tillfört bolaget 1 125 miljoner kronor i eget kapital.
• Moody´s Investors Service höjde Sagax rating till "Baa3" med Stable Outlook.
• Sagax emitterade ett icke säkerställt obligationslån om 500 miljoner euro med fast ränta om 2,00 % och en löptid till 2024.
• Styrelsen föreslår att utdelningen per A- och B-aktie höjs till 2,00 (1,80) kronor. Styrelsen föreslår även en utdelning om 2,00 kronor per D- och preferensaktie med kvartalsvis utbetalning om 0,50 kronor. Utdelningen är i enlighet med bolagets utdelningspolicy och motsvarar 34,6 % (33,4 %) av förvaltningsresultatet.

- Nicklas Tollesson
nicklas@fastighetssverige.se

Ämnen

Annons Image

Senast från Fastighetssverige Plus

Grönt ljus för Batljans och Oscars samarbete

Bostäder Branschprofilernas omdiskuterade projekt i syd går raskt framåt. Fastighetssverige berättar mer.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige

Fastighetssverige PLAY