Image

Specialfastigheter emitterar obligationslån

Ekonomi/Finansiering Specialfastigheter lånar 300 miljoner kronor på obligationsmarknaden under sitt MTN-program.
Publicerad den 26 Augusti 2016
Åsa Hedenberg. Bild: Specialfastigheter
Åsa Hedenberg.

Ett obligationslån om 300 miljoner kronor utbetalades den 25 augusti 2016 med återbetalningsdag den 25 augusti 2025. Obligationslånet löper till en fast årlig ränta om 1,24 procent.

Obligationerna kommer att noteras på Nasdaq OMX Stockholm. Syftet med obligationerna är finansiering av den löpande affärsverksamheten.

– Vi passar på att förlänga vår löptid genom att emittera en nioårig obligation. Eftersom räntenivån har sjunkit under sommaren bedömer vi att det är rätt tid att säkerställa vårt finansnetto genom att binda räntenivån till historiskt sett låga nivåer, säger Specialfastigheters vd Åsa Hedenberg.

- Maria Olsson Äärlaht
maria@lokalnytt.se

Relaterade artiklar

Ämnen

Senast från Fastighetssverige Plus

"Jättepotential få ner vakanserna"

Bolag Grandab är lokal samarbetspartner till Regio. Carl Petre, partner på Grandab, beskriver för Fastighetssverige om det jättearbete som nu ligger framför dem vad gäller att få ner vakanserna i det stora Mölndalsbeståndet. Han beskriver potentialen i området.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige

Fastighetssverige PLAY