Image
Etapp två av Södra Ladugårdsängen omfattar cirka 350 bostäder.
Etapp två av Södra Ladugårdsängen omfattar cirka 350 bostäder. Bild: Örebro kommun

Södra Ladugårdsängen i Örebro växer vidare

Bygg/Arkitektur Nu fortsätter markanvisningen för Södra Ladugårdsängen i Örebro. Etapp två omfattar cirka 350 bostäder i 2-5 våningar med alternativa boende- och upplåtelseformer.
Publicerad den 15 Januari 2016

Fyra byggaktörer kommer att väljas ut och få samarbeta i en gemensam förstudie som ska vara färdig i mars 2017.

Den första etappen markanvisades under vintern 2014/2015 och omfattar cirka 800 bostäder. Byggföretagen har under 2015 arbetat med gemensamma förstudier där de delat erfarenheter, kompetens och idéer. Genom en gemensam målbild blir helheten för området bättre och samordningsvinster i sammanhängande grönytor, parkerings- och avfallslösningar gynnar både ekonomin och boendekvalitéer i projekten. Uppskattat datum för första flyttlasset till den nya stadsdelen är under hösten 2017.

I den nya stadsdelen är det totalt 230 000 kvadratmeter som ska förvandlas till omkring 2 000 nya hem. I kvalitetsprogrammet för Södra Ladugårdsängen har kommunen definierat hur man vill att det nya området ska utvecklas.

Omgivningens rika utbud av natur- och rekreationsområden, motionsspår och sportanläggningar präglar Södra Ladugårdsängens identitet och ger området en grön och aktiv profil. Cyklister och gåendes villkor kommer prioriteras framför bilar.

Utmärkande för området blir sammanhängande gröna innergårdar, högklassig vardagsarkitektur, insprängda aktivitetsytor och en mångfald av boendealternativ. Det finns också planer för olika typer av verksamhetslokaler, byggnation av en ny skola och ett flertal förskolor.

I områdets inre blandas gångfartsområden med bilfria gårdsstråk och vindlande stigar. Genom hela Södra Ladugårdsängen kopplas de bilfria innergårdarna samman gång- och cykelstråk över fastighetsgränserna. Det gör att området får större ytor för lek och social samvaro och ger de boende ett aktivt uteliv.

– Vi bygger Södra Ladugårdsängen för invånare med olika livsmönster och ekonomiska förutsättningar. Vi vill arbeta för en vardagsarkitektur av hög klass och ett långsiktig hållbart byggande, säger Åsa Bellander, stadsbyggnadschef.

Björn Sundin, ordförande i Programnämnd samhällsbyggnad fortsätter:

– Örebro är en av de snabbast växande kommunerna i Sverige. I dag är vi drygt 143 000 invånare och ökar med cirka 2 000 personer per år. Det betyder att bostadsbehovet växer. Södra Ladugårdsängen är en viktig stadsdel för att Örebro ska kunna fortsätta att växa och möta behoven av minst 750 nya bostäder per år de närmaste fyra åren.

- Henrik Ekberg
henrik@fastighetssverige.se

Relaterade artiklar

Ämnen

Senast från Fastighetssverige Plus

Så stora är skillnaderna i yielder mellan Sverige och Danmark

Bolag Croisette håller ångan uppe i Danmark och förmedlar en ny affär där en utländsk investerare tar sig in på den danska marknaden. Martin Spangdahl-Fafara, Managing Director på Croisette Danmark, berättar för Fastighetssverige om affären, hur yielderna Danmark skiljer sig från Sverige, det utländska intresset på den danska marknaden och hur han tror att Croisette kan göra skillnad på den danska marknaden.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige