Image

Socialt ansvar i ny markanvisning till Skanska

Bygg/Arkitektur Skanska och Göteborgs stad har tecknat ett unikt avtal – Skanska får en markanvisning för ett nytt kontorsprojekt i Gårda men åtar sig att ta ett omfattande socialt ansvar.
Publicerad den 16 Juni 2014

Projektet gäller ett kommande kontorshus vid den nuvarande Statoilmacken vid Ullevimotet mitt i Gårda, Göteborg.

Genom de sociala kraven kopplade till markanvisningen tar Skanska ett tydligt och långsiktigt steg i sitt samhällsengagemang.

Skanska ska ta ett omfattande socialt ansvar - insatserna riktar sig mot barn, ungdomar och unga vuxna med målsättningen att motverka utanförskap och främja sysselsättningen.

Göteborgs stad har redan en ambitiös hållbarhetsagenda där målsättningen är att öka antalet hållbara upphandlingar. Genom det nya samarbetet skapas en möjlighet att utvidga engagemanget till att inkludera även exempelvis markanvisningar.

– Det här blir ett unikt projekt i Göteborg. Skanska har stor erfarenhet av socialt engagemang från andra länder men i Sverige är den här typen av initiativ ännu i sin linda. Vår ambition är därför att projektet ska inspirera till att integrera social hållbarhet i samband med markanvisningar och andra upphandlingar. Projektet ligger även i framkant när det kommer till ekologisk hållbarhet, säger Micko Pettersson, vd för Skanska Fastigheter Göteborg.

De sociala initiativen vänder sig till barn, ungdomar och unga vuxna där ett samarbete redan är initierat med Angeredsgymnasiet. Skanska kommer bland annat att erbjuda praktikplatser, projektarbeten, skoluppgifter baserade på verkliga förutsättningar samt studiebesök. De äldre eleverna kommer att erbjudas mentorskap och introduktion till yrkeslivet och byggindustrin.

– På Skanska vill vi bidra till samhället vi verkar i och det kan vi göra genom att dela med oss av vår kunskap. Vi vill ha tuffa krav på oss och önskar därför fler kunder och kommuner som likt Göteborgs Stad vågar tänka nytt, säger Anders Erlandsson, regionchef på Skanska Sverige, Region Hus Göteborg.

Aktiviteterna kommer att löpa under hela projekttiden och involvera underentreprenörer och leverantörer. Även framtida hyresgäster förväntas ha en tydlig social agenda och medverka i arbetet på lång sikt. Därmed ”byggs de sociala frågorna in i väggarna”.

- Nicklas Tollesson
nicklas@fastighetssverige.se

Ämnen

Skanska Commercial Development Nordic på Branschguiden

Skanska är ett av världens ledande bygg-, fastighets- och projektutvecklingsföretag i Norden, Europa och USA. Genom att gå i spetsen för hållbarhet erbjuder vi konkurrenskraftiga lösningar. Med våra värderingar och en attraktiv affärsmodell bidrar vi till att skapa en hållbar framtid för kunder och samhället och samtidigt skapa värde för aktieägarna.

I Sverige har företaget cirka 9 000 medarbetare. Intäkterna för byggverksamheten uppgick 2020 till drygt 42 miljarder kronor. Verksamheten inom bostadsutveckling sålde under 2020 cirka 2.300 nya hem.

Skanska Kommersiell U...

Läs mer om Skanska Commercial Development Nordic på Branschguiden

Senast från Fastighetssverige Plus

Riksbankens dystra analys av fastighetssektorn

Ekonomi/Finansiering I sin senaste finansiella stabilitetsrapport som presenterades under tisdagen målar Riksbanken upp en potentiellt dyster framtid för fastighetsbolagen, där de svenska bankernas stora och ökande utlåning till kommersiella fastighetsföretag utgör en betydande sårbarhet för bolagen och det finansiella systemet. Fastighetssverige har gått igenom rapporten och hittar en sammantaget negativ analys av fastighetssektorn som pekas ut som särskilt känslig för stigande räntor.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige