Image

Skövdebostäder vill satsa sex miljarder på nya bostäder

Bygg/Arkitektur Skövdebostäder menar att bolaget kan satsa sex miljarder kronor på att bygga 3 000 bostäder på 15 år – om rätt förutsättningar ges.
Publicerad den 29 Oktober 2015

- Fattar kommunen beslut i planprocesser och annat som påverkar möjligheten till att bygga i den takt vi kan och vill bygger vi 3 000 bostäder fram till 2030. Det är en enorm ökning av produktionstakten från vår sida och detta möjliggörs av en mycket stark ekonomi med marknadsmässig avkastning och stigande fastighetsvärde. De goda förutsättningarna har vi tack vare strategiskt arbete och framsynt planering av såväl renovering och underhåll som nyproduktion, säger Dan Sandén, vd på Skövdebostäder som nu släpper sin affärsplan.

Under affärsplaneperioden (2016-2019) färdigställer bolaget 175 lägenheter per år, sedan dras takten upp till cirka 220 lägenheter. Resten av behovet hoppas Skövdebostäder kan täckas av andra aktörer – inte minst genom att Skövdebostäder själva arbetar aktivt för att få till stånd samverkansprojekt av många olika slag.

Skövdebostäder har i sin affärsplan identifierat en rad tänkbara centrumnära och attraktiva lägen, med plats för 9 000 bostäder.

- Allt kan och ska inte bebyggas av Skövdebostäder och en del mark måste upplåtas till nya förskolor, skolor och annan infrastruktur som är nödvändigt för en växande stad. Det är också viktigt att få till en blandad bebyggelse med olika upplåtelseformer. Självklart måste utvecklingen av staden genomföras med omdöme, så att viktiga kultur- och naturvärden bevaras, säger Dan Sandén.

Bostadsfrågan och tillgången på bostäder har betydelse för integration. Lyckad integration är en av de avgörande faktorerna för att hela Skövde ska kunna utvecklas positivt. Skövdebostäder vill som allmännyttigt bostadsföretag göra en insats för att främja integrationen på olika sätt.

- Vi tittar hela tiden på hur vi på olika sätt ska kunna göra insatser på det här området. Detta är en oerhört viktig fråga inte minst just nu, menar Dan Sandén.
Skövdebostäder ägs av Skövde Stadshus AB som i sin tur ägs av Skövde kommun. Bolaget äger cirka 4 600 bostäder av alla olika slag och storlekar.

- Nicklas Tollesson
nicklas@fastighetssverige.se

Relaterade artiklar

Ämnen

Senast från Fastighetssverige Plus

Så var första halvåret på transaktionsmarknaden: "Historiskt"

Transaktioner Ett väldigt speciellt och på många sätt historiskt andra kvartal är till ända. Coronapandemins effekter gjorde att transaktionsvolymen i Sverige och övriga Norden föll betänkligt och aktiviteten störtdök under en period. Fastighetssverige presenterar siffrorna, trenderna och framtidsutsikterna med hjälp av Pangeas analytiker Mikael Söderlundh.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige

Fastighetssverige PLAY