Image

SKB planerar hyresrätter i Bromma

Bostäder SKB har fått en markanvisning av Stockholms stad för cirka 120 lägenheter i stadsdelarna Södra Ängby och Blackeberg.
Publicerad den 18 April 2016
Blackebergsvägen. Bild: Nyréns Arkitektkontor
Blackebergsvägen.

Exploateringskontorets beslut omfattar åtta flerbostadshus med tre till fem våningar. Husen är ritade av Nyréns Arkitektkontor, och uppfyller stadens krav på hållbar energianvändning vid nyproduktion.

– Det är en glädje att få en markanvisning i ett så här trevligt område med närhet till befintlig infrastruktur. Vi binder samman stadsdelarna Södra Ängby och Blackeberg med fin arkitektur samtidigt som vi med förtätningen bidrar till Stockholms tillväxt, säger Eva Nordström, vd för SKB.

Markanvisningen ingår i Stockholms stads antagna områdesprogram för Blackebergsvägen som togs fram 2013 och omfattar upp till 650 nya bostäder i tre utbyggnadsetapper med två förskolor och lokaler. Områdesprogrammet är uppdelat i tre faser där planarbete för den första etappen pågår. Denna markanvisning avser de kommande två och ny detaljplan ska tas fram.

Lägenheterna kommer att hyras ut med kooperativ hyresrätt till SKBs medlemmar. Byggstart beräknas till 2019 med inflyttning två år senare.

- Maria Olsson Äärlaht
maria@lokalnytt.se

Relaterade artiklar

Ämnen

Mer från Fastighetssverige

Fastighetssverige PLAY