Image
Hyllie Terrass
Hyllie Terrass Bild: Skanska

Skanskas Hyllie Terrass klarar NollCO2-certifiering

Energi/miljö Klimatfrågan är en av mänsklighetens stora utmaningar och eftersom bygg- och fastighetssektorn svarar för cirka 30 procent av Sveriges totala klimatpåverkan vill Skanska agera kraftfullt i klimatomställningen.
Publicerad den 7 September 2020

Hyllie Terrass är ett projekt där Skanska har antagit utmaningen om att nå klimatneutralitet, och är ett av de få projekt i Sverige som ingår i Sweden Green Building Councils (SGBC) pilotstudie om att NollCO2-certifiera byggnader. Skanska har nu erhållit en pre-certifiering för Hyllie Terrass och certifieringen innebär att fastigheten ska uppnå netto-noll klimatpåverkan under sin livstid – från materialtillverkning till demontering.

– Byggnader står för en stor del av våra utsläpp av växthusgaser. Om vi ska bromsa klimatförändringarna måste därför hela byggnadssektorn ta stora krafttag. Med NollCO2-certifieringen av Hyllie Terrass vill vi på Skanska ta initiativ och testa nya vägar. Vi kommer bland annat att använda oss av både recycling och upcycling, grön betong samt innovativa energilösningar. För att klara denna tuffa certifiering krävs ett helhetstänk där alla inblandade aktörer samarbetar för att minimera byggnadens klimatavtryck från början till slut, säger Stefan Andersson, projektutvecklingschef, Skanska Öresund.

Skanska står bakom Parisavtalet och bolagets styrelse har beslutat att Skanska ska nå netto-noll koldioxidutsläpp från den egna verksamheten och hela värdekedjan senast 2045. Det är därför glädjande att SGBC tillsammans med branschen tagit fram en certifiering för klimatneutrala byggnader, NollCO2, som lanseras i slutet av september. Det är en mycket krävande certifiering som tagits fram för att möjliggöra att vi i Sverige når våra klimatmål. Totalt fyra projekt har deltagit i SGBC:s pilotstudie, och Skanskas Hyllie Terrass i Malmö var ett av dem.

– Med vår nya certifiering, NollCO2, vill vi och våra medlemmar utmana branschen och bidra till utvecklandet av byggnader med netto noll klimatpåverkan under dess livstid. Att Skanska, en av Nordens största aktörer, nu agerar kraftfullt för klimatet och klarar vår tuffa certifiering för sitt nya kontorsprojekt i Malmö visar att vi är på rätt väg, säger Lotta Werner Flyborg, vd, Sweden Green Building Council.

Kontorshuset Hyllie Terrass omfattar 12 våningsplan och cirka 14 000 kvadratmeter. Fastigheten är belägen i Malmös mest hållbara stadsdel, Hyllie, och beräknas vara inflyttningsklar våren 2023. Hållbarhet genomsyrar allt, från den gröna betongstommen till de gröna terrasserna. Utöver NollCO2-certifieringen kommer Hyllie Terrass att hållbarhetscertifieras enligt SGBC:s system Leed samt hälsocertifieras enligt Well.

- Nicklas Tollesson
nicklas@fastighetssverige.se

Ämnen

Skanska Commercial Development Nordic på Branschguiden

Skanska är ett av världens ledande bygg-, fastighets- och projektutvecklingsföretag i Norden, Europa och USA. Genom att gå i spetsen för hållbarhet erbjuder vi konkurrenskraftiga lösningar. Med våra värderingar och en attraktiv affärsmodell bidrar vi till att skapa en hållbar framtid för kunder och samhället och samtidigt skapa värde för aktieägarna.

I Sverige har företaget cirka 9 000 medarbetare. Intäkterna för byggverksamheten uppgick 2020 till drygt 42 miljarder kronor. Verksamheten inom bostadsutveckling sålde under 2020 cirka 2.300 nya hem.

Skanska Kommersiell U...

Läs mer om Skanska Commercial Development Nordic på Branschguiden

Senast från Fastighetssverige Plus

Juristen: "Mäklarna behöver bli bättre i att upptäcka försök till penningtvätt"

Ekonomi/Finansiering Antalet rapporterade försök till penningtvätt genom fastighetsaffärer ökar menar förbundsjuristen på Mäklarsamfundet. Det behövs mer utbildning och att man jobbar mer aktivt med frågorna inom mäklarkåren, det säger Emil Ericsson som är expert på penningtvätt. Här kommer han med fyra konkreta tips på hur man kan undvika att fastigheten säljs i kriminella syften.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige