Image
Anders Danielsson.
Anders Danielsson. Bild: Skanska

Skanska sänker utdelningen

Bolag Skanska redovisar en svag Q4-rapport och sänker utdelningen kraftigt.
Publicerad den 8 Februari 2019

Skanskas rörelseresultat blev 2 383 miljoner kronor i det fjärde kvartalet. Infront Datas snittestimat pekade mot 2 644 miljoner kronor, enligt nyhetsbyrån Direkt.

Intäkterna summerade till 49 689 miljoner kronor. Här låg snittprognosen på 47 637 miljoner, enligt Direkt.

Utdelningen föreslås bli 6:00 kronor per aktie (8:25), att jämföra med förväntade 8:35 kronor.

Helårssiffrorna:
- Intäkterna uppgick till 170,5 (160,8) miljarder kronor, justerat för valutaeffekter ökade intäkterna med 3 procent.
- Rörelseresultatet uppgick till 4,8 (5,5) miljarder kronor, justerat för valutaeffekter minskade rörelseresultatet med 14 procent.
- Resultatet per aktie minskade med 21 procent till 9,55 (12,01) kronor.
- Styrelsen föreslår en utdelning om 6,00 (8,25) kronor per aktie.

Vd Anders Danielsson:
– För Byggverksamheten var 2018 en besvikelse. En svag utveckling i två projekt i USA samt en stor omstrukturering i Polen överskuggar de goda resultaten i andra enheter såsom Sverige och Finland. Strategiska initiativ med syfte att förbättra lönsamheten samt minska riskerna inom Byggverksamheten sjösattes i början av 2018 och vi börjar nu se dess effekter. Rörelsemarginalen i Byggverksamheten
var 2 procent i det fjärde kvartalet och under 2019 förväntar vi oss att de strategiska initiativen fortsätter att förbättra lönsamheten.

– Inom Bostadsutveckling levererade vi, trots lägre volymer på en svag svensk bostadsmarknad, en stark lönsamhet 2018. Detta främst tack vare en förflyttning i vår diversifierade portfölj mot mer hyresrätter och BoKlok-bostäder, samt god riskhantering i våra projekt. Den svenska marknaden fortsätter påverkas negativt av ett överutbud av nyproduktion. En försvagning i bostadsköpares förtroende vad gäller framtida bostadspriser, bolåneräntor, lånemöjligheter och ekonomisk tillväxt generellt sett påverkar marknaden negativt. Vi förväntar oss därför en mer utdragen återhämtning.

– Kommersiell fastighetsutveckling hade ett nytt rekordår i vinster från fastighetsförsäljningar 2018 , överstigande 4 miljarder kronor. Goda marknadsförutsättningar, en portfölj med många pågående projekt och god uthyrningsaktivitet bidrog till detta. Under de kommande åren förväntar vi oss en fortsatt realisering av de värden vi bygger upp. Även om efterfrågan från hyresgäster och investerare troligen är på historiskt höga nivåer i flertalet av våra marknader ser vi fortsatt tillväxtmöjligheter i vår verksamhet.

– Vi går nu in i 2019, ett år där de politiska och makroekonomiska osäkerheterna ser ut att öka ytterligare. Marknaderna i många av våra geografier och segment börjar nu plana ut och det är svårt att säga hur länge nuvarande, relativt goda, förutsättningar kommer råda. Vi har en stark finansiell position vilket innebär att vi kan generera en långsiktigt hållbar avkastning till våra aktieägare. För att kunna fortsätta investera i Projektutveckling och samtidigt bibehålla vår finansiella styrka föreslår styrelsen en utdelning om
6,00 kronor.

- Nicklas Tollesson
nicklas@fastighetssverige.se

Ämnen

Skanska Commercial Development Nordic på Branschguiden

Skanska är ett av världens ledande projektutvecklings- och byggföretag med verksamhet inom hus- och anläggningsbyggande samt utveckling av bostäder och kommersiella lokaler.<br /> <br /> I Sverige har företaget cirka 11 000 medarbetare. Intäkterna för byggverksamheten uppgick 2014 till drygt 30 miljarder kronor. Verksamheten inom bostadsutveckling sålde under 2014 cirka 1 700 nya hem. Skanska erbjuder även tjänster inom offentlig privat samverkan.<br /> <br /> Skanska Kommersiell Utveckling Norden initierar och utvecklar fastighetsprojekt inom kontor, logistik och affärshus.<br /> <br /> Vi utvecklar arbetsmiljöer där företag trivs och kan utvecklas. Vår finansiella styrka möjliggör en flexibilitet i att leverera anpassade lokaler utifrån våra kunders behov. Kreativa, attraktiva och hållbara fastigheter skapar ökad tillfredsställelse hos våra hyresgäster och är grunden för...

Läs mer om Skanska Commercial Development Nordic på Branschguiden

Annons Image

Senast från Fastighetssverige Plus

Grönt ljus för Batljans och Oscars samarbete

Bostäder Branschprofilernas omdiskuterade projekt i syd går raskt framåt. Fastighetssverige berättar mer.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige

Fastighetssverige PLAY