Image
Skanska säljer ett vårdboende i Skurup till Northern Horizon.
Skanska säljer ett vårdboende i Skurup till Northern Horizon. Bild: Skanska

Skanska säljer vårdboende i Skurup till Northern Horizon

Transaktioner Skanska säljer ett egenutvecklat vårdboende i Skurup till Northern Horizon/Nordiska Vårdhem. Vårdboendet Västeräng, som är under uppförande, kommer att drivas av Förenade Care. Skanska är kvar som fastighetsägare under hela produktionen och även när hyresgästen startar upp sin verksamhet vartefter Northern Horizon tillträder preliminärt under juli 2023.
Publicerad den 18 Juni 2021

Vårdboendet omfattar cirka 4 600 kvadratmeter med 58 lägenheter.
– Här skapar vi ett hållbart hem för de som ska bo, arbeta samt besöka sina anhöriga på vårdboendet genom trivsamma och flexibla ytor samt en generös utemiljö. Samtidigt ska det passa in i miljön och bidra till en helhet i den nya stadsdelen i Skurup, säger Daniel Fex, affärsutvecklare, Skanska Sverige AB och fortsätter:
– Det känns väldigt roligt att vara först ut i området och få möjlighet att påverka ambitionerna och prägeln på hela området. Samarbetet med Förenade Care har fungerat väldigt väl igenom hela processen. Det är glädjande att vi nu kan genomföra försäljningen till Northern Horizon, som är en specialiserad långsiktig förvaltare av vårdboendet.

Vårdboendet är byggt för att motsvara högt ställda hållbarhetskrav och målsättningen är att söka certifiering enligt LEED, guldnivå. Vidare byggs huset med klimatförbättrad betong i både stomme och platta samt en cirka 600 kvadratmeter stor solcellanläggning på taket, allt för att bidra till en minskad klimatpåverkan.

- Andreas Lithander
andreas@fastighetssverige.se

Ämnen

Skanska Commercial Development Nordic på Branschguiden

Skanska är ett av världens ledande projektutvecklings- och byggföretag med verksamhet inom hus- och anläggningsbyggande samt utveckling av bostäder och kommersiella lokaler.

I Sverige har företaget cirka 11 000 medarbetare. Intäkterna för byggverksamheten uppgick 2014 till drygt 30 miljarder kronor. Verksamheten inom bostadsutveckling sålde under 2014 cirka 1 700 nya hem. Skanska erbjuder även tjänster inom offentlig privat samverkan.

Skanska Kommersiell Utveckling Norden initierar och utvecklar fastighetsprojekt inom kontor, logistik och affärshus.

Vi utvecklar arbetsmilj...

Läs mer om Skanska Commercial Development Nordic på Branschguiden

Mer från Fastighetssverige

Fastighetssverige PLAY