Image
Förvärvade fastigheten i Landskrona.
Förvärvade fastigheten i Landskrona. Bild: Signatur Fastigheter

SIG Invest gör dubbla förvärv och byter namn

Transaktioner SIG Invest går numera under namnet Signatur Fastigheter AB och samtdigit som man byter namn passar man på att förvärva i Landskrona och Malmö.
Publicerad den 12 December 2019

Signatur Fastigheter (tidigare SIG Invest) har förvärvat och tillträtt industrifastigheten Husie 172:75 i Malmö. Fastigheten ingår i stadens översiktsplan för bostadsbebyggelse och har en total markarea om 23 016 kvadratmeter.

Överenskommet fastighetsvärde är 25 miljoner kronor och transaktionen är en bolagsaffär. Förvärvet finansieras genom nyemission av aktier i Deflamo AB (u.n.t Signatur Fastigheter AB), banklån och egna medel. Aktieteckningen ska motsvara ett belopp om 2 miljoner kronor och ska tecknas till en kurs motsvarande den volymvägda genomsnittskursen för Deflamos aktie tio handelsdagar före beslut om emission.

Husie är en etablerad och växande stadsdel i Malmö. En planprocess kommer att inledas under 2020 i syfte att uppföra bostäder på marken. Uppskattningsvis bedöms en byggrätt om mellan 9 000-12 000 BTA kunna utvecklas.

Säljaren har tecknat ett triple net-avtal som löper under tiden för planarbetet med ett bedömt driftnetto om ca 1,3 miljon kronor. Den uthyrningsbara arean är 2 587 kvadratmeter.

– Detta är ett utmärkt exempel på vår affärsmodell, att förvärva kassaflöden med utvecklingspotential och affären ger oss goda tillväxtmöjligheter, säger Dan Astrén, vd.

Samtidigt meddelar bolaget att man förvärvat tre hyresfastigheter i Landskrona med en total uthyrningsbar yta om 3 618 kvadratmeter. Beståndet består av 45 lägenheter samt garage och parkeringsplatser.

De bedömda hyresintäkterna uppgår till ca 3,7 miljoner kronor med ett bedömt driftnetto om 2,3 miljoner kronor. Överenskommet fastighetsvärde är 51 miljoner kronor. Förvärvet finansieras genom banklån och egna medel och tillträdet är beräknat till februari 2020.
– Vi ser fram emot fler förvärv i Landskrona, som är en stad med goda utvecklingsmöjligheter. Det finns möjligheter att renovera lägenheter och utveckla vindar i dessa fastigheter vilket bidrar till vår tillväxt, säger Dan Astrén.

- Victor Friberg
victor@fastighetssverige.se

Ämnen

Signatur Fastigheter på Branschguiden

Signatur fastigheter är ett växande bostadsbolag i södra Sverige med huvudkontor i Malmö. Vårt fastighetsbestånd är koncentrerat till Stockholms- och Öresundsregionen och utgörs i huvudsak av bostäder och samhällsfastigheter.

Vi växer genom förvärv av kassaflödande fastigheter med utvecklingspotential. Kassaflödet ger en stabil grund för verksamheten och förutsättningar för vårt fokus på fastighetsutveckling och värdetillväxt.

Vårt utvecklingsarbete innefattar såväl renovering av befintliga fastigheter som framtagande av nya bostäder genom detaljplanearbete...

Läs mer om Signatur Fastigheter på Branschguiden

Annons Image

Senast från Fastighetssverige Plus

Det här tror Rutger Arnhult om börsen

Bolag Fastighetssverige diskuterar med Klöverns vd Rutger Arnhult efter Q3-rapporten. Det här fokuserar mångmiljardären på de kommande kvartalen: "Vi ska ha respekt för att läget är fortsatt osäkert".

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige

Fastighetssverige PLAY