Image
Lotta Werner Flyborg.
Lotta Werner Flyborg. Bild: SGBC

SGBC lanserar ny certifiering: NollCO2

Energi/miljö Sverige ska enligt regeringen vara klimatneutralt år 2045 och samma sak gäller för EU 2050. Bygg- och fastighetssektorn står inför en tuff omställning för att reducera sin klimatpåverkan av utformning, produktion, användande och sluthantering av byggnader. Sweden Green Building Council har därför tillsammans med sina medlemmar utvecklat certifieringen NollCO2 för klimatneutrala byggnader. Den nya certifieringen lanseras i dag i samband med World Green Building Week. Målet är en total samverkan inom branschen för att nå en klimatneutral bygg- och fastighetssektor år 2045.
Publicerad den 22 September 2020

I Sverige står bygg- och fastighetssektorn för 30 procent av vår totala klimatpåverkan och förändring måste ske omgående. NollCO2 är SGBC:s bidrag och hjälp till bygg- och fastighetsbranschen i den snabba omställning som nu måste ske. Utvecklingen av systemet har pågått i över två år tillsammans med medlemmar, expertgrupper och utvalda pilotprojekt. Manualen är nu klar att lanseras och användas i nybyggnation av bland annat flerbostadshus, kontorsbyggnader, industrilokaler och äldreboenden. Intresset är stort för den nya certifieringen både inom och utanför Sverige.

– Världen och klimatet är i ett kritiskt läge. Det många inte vet är att samhällsbyggnadssektorn står för mer utsläpp än transportindustrin och vi behöver agera kraftfullt om vi ska ha en chans att bromsa klimatförändringarna. Med vår nya certifiering NollCO2 kan vi begränsa en byggnads klimatpåverkan under hela dess livscykel samt balansera den återstående påverkan till netto noll, säger Lotta Werner Flyborg, vd, SGBC.

NollCO2 är ett certifieringssystem som kravställer och verifierar att en ny byggnad uppnått nettonoll klimatpåverkan. Systemet används tillsammans med certifieringarna Miljöbyggnad, Breeam-SE, Leed och Svanen.

– För att nå målen i Parisavtalet och hålla den globala temperaturhöjningen under 2 grader Celsius, men helst 1,5, måste byggsektorn förändras. Att NollCO2-märka sitt byggprojekt är att gå i täten för byggbranschens klimatarbete och bidra till Sveriges åtagande gällande klimatneutralitet. Redan nu ser vi ett stort intresse för NollCO2 från våra medlemmar vilket är extremt positivt, säger Pia Stoll, chef för NollCO2, SGBC.

För att klara certifieringen krävs ett helhetstänk där alla inblandade aktörer samarbetar. NollCO2 har under utvecklingen testats av sex svenska projekt som antagit utmaningen att nå klimatneutralitet och fungerar som pilotprojekt i den fortsatta utvecklingen av certifieringen:

• Skanskas kontorsprojekt Hyllie Terrass i Malmö
• Lidls butik i Visby
• Castellum kontorsbyggnad i Örebro
• Electrolux utbyggnad av huvudkontoret i Stockholm
• Hemsö äldreboende i Tyresö
• Wihlborgs byggnad med blandad verksamhet i Malmö

– Pilotprojekten har varit avgörande för att utveckla systemet, genom deras engagemang och arbetsintensiva insatser att beräkna, diskutera, kontraktera och leverera nettonoll-byggnader, säger Lotta Werner Flyborg vidare.

- Nicklas Tollesson
nicklas@fastighetssverige.se

Ämnen

Senast från Fastighetssverige Plus

Juristen: "Mäklarna behöver bli bättre i att upptäcka försök till penningtvätt"

Ekonomi/Finansiering Antalet rapporterade försök till penningtvätt genom fastighetsaffärer ökar menar förbundsjuristen på Mäklarsamfundet. Det behövs mer utbildning och att man jobbar mer aktivt med frågorna inom mäklarkåren, det säger Emil Ericsson som är expert på penningtvätt. Här kommer han med fyra konkreta tips på hur man kan undvika att fastigheten säljs i kriminella syften.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige