Image
Sex byggherrar ska utveckla den nya staden Landvetter Södra.
Sex byggherrar ska utveckla den nya staden Landvetter Södra. Bild: Krook & Tjäder

Sex byggherrar utvalda för att utveckla ny västsvensk stad

Bygg/Arkitektur I ett strategiskt läge mellan Göteborg och Borås, nära till Göteborg Landvetter Airport ska en helt ny stad för minst 25 000 invånare byggas med start 2020. Landvetter Södra Utveckling AB har nu beslutat om de sex byggherrar som tillsammans med bolaget och Härryda kommun ska utveckla Landvetter Södra – en modern, internationell, innovativ och mänsklig stad.
Publicerad den 25 Mars 2019

– Intresset för Landvetter Södra är stort, vilket är oerhört roligt. Efter en lång och noggrann process med många intressanta och kompetenta aktörer som visat intresse är det fantastiskt att ha landat i de sex bolag vi nu har valt ut. Vi kan nu börja det spännande arbetet med att konkretisera och visualisera för den unika stad vi vill skapa med människan i centrum, säger Maria Ådahl, vd för Landvetter Södra Utveckling AB.


De utvalda byggherrarna är:
• GBJ Bygg AB
• Riksbyggen ekonomisk förening
• Serneke Projektstyrning AB och Semrén & Månsson Arkitekter
• Skanska Sverige AB och BoKlok Housing AB
• Veidekke Bostad AB
• Wallenstam AB

Stort fokus i urvalet har lagts vid företagens ambition och kompetens att bygga hållbart i linje med Agenda 2030, innovativt, internationellt och mänskligt i samklang med naturen. Landvetter Södra är, av regeringen, utsett som ett av nio intressanta stadsutvecklingsprojekt i Sverige. Ambitionen är att bli ett föredöme och en del av en nationell världsutställning för hållbart stadsbyggande från scratch.

– Vi är oerhört stolta och trygga med att nu ha beslutat om kärntruppen som ska göra nationellt och internationellt avtryck i framtidens stadsutveckling genom att skapa Landvetter Södra. Utöver de nu valda byggherrarna kommer flera av de andra aktörerna som visat intresse att involveras på olika sätt framöver, säger Per Vorberg (M), styrelseordförande Landvetter Södra Utveckling AB.

Nästa steg är att bilda konsortium för att tillsammans lägga strategin och planen för arbetet med att utveckla den första etappen av Landvetter Södra. Till att börja med är det 15 hektar, med blandad bebyggelse men främst bostäder, som ska byggas i nära anslutning till Landvetter samhälle och Göteborg Landvetter flygplats och Airport City. Detaljplanearbetet som blir exploatörsdrivet väntas påbörjas under kvartal tre och fyra 2019.

– Vi har medvetet valt ut både större och mindre aktörer med olika styrkeområden sett till gestaltning, materialval och innovativt förhållningssätt. De vi nu valt ut kommer att bidra med både långsiktighet, stabilitet och dynamiskt arbetssätt, säger Patrik Linde (S), vice ordförande Landvetter Södra Utveckling AB.

Lars Henriksson, regionchef för Skanska Nya Hem, kommenterar:
– Skanska är en samhällsutvecklare och vi ser fram emot det här unika tillfället. Att planera en ny stad och ett samhälle från start är en stor utmaning och en fantastisk möjlighet. Det blir ett långsiktigt åtagande där vi går in med vår samlade kompetens, kapacitet och genomförandekraft.

Christina Ingelsten, ansvarig för hållbarhetsdriven bostadsutveckling på Skanska Nya Hem i Göteborg:
– Vår målbild är ett nydanande och långsiktigt hållbart samhälle som möter människors behov i dag och i framtiden. Skanska planerar för en innovationsdriven stadsutveckling där vi bidrar med både externa forskningssamarbeten och egen erfarenhet av spjutspetsprojekt inom teknik, miljö, social inkludering, medborgarinflytande med mera.

Anders Sandberg, marknadsområdeschef på Riksbyggen Bostad Väst:
– På Riksbyggen är vi väldigt glada och stolta över att ha blivit utvalda till att från första början vara med och bygga en helt ny stad. Riksbyggen har under lång tid gått i täten för ett grönare och mer hållbart Göteborg. Nu tar vi med oss alla våra kunskaper inom hållbar stadsutveckling till byggandet av Landvetter Södra.

Charlotta Nilsén, regionchef sydväst, Veidekke Bostad:
– Vi är stolta och väldigt glada över förtroendet att få medverka till utvecklingen och förverkligandet av en helt ny stad i en expansiv del av regionen.

Hans Wallenstam, vd på Wallenstam:
– Det känns det fantastiskt roligt för oss att vara med från början och medverka i utvecklingen av Landvetter Södra. Att bygga innovativt och hållbart i linje med Agenda 2030, så som planen är för Landvetter Södra, passar väl med hur vi vill bygga stad.
– Vi har sedan länge ett fint samarbete med Härryda kommun och ser fram emot att på detta sätt fördjupa samarbetet ytterligare. Vi arbetar aktivt med att både förvalta och utveckla våra fastigheter i kommunen och i slutet av förra året startade vi utvecklingen av Mölnlycke Fabriker med 600 nya bostäder.

- Nicklas Tollesson
nicklas@fastighetssverige.se

Relaterade artiklar

Ämnen

Skanska Commercial Development Nordic på Branschguiden

Skanska är ett av världens ledande projektutvecklings- och byggföretag med verksamhet inom hus- och anläggningsbyggande samt utveckling av bostäder och kommersiella lokaler.

I Sverige har företaget cirka 11 000 medarbetare. Intäkterna för byggverksamheten uppgick 2014 till drygt 30 miljarder kronor. Verksamheten inom bostadsutveckling sålde under 2014 cirka 1 700 nya hem. Skanska erbjuder även tjänster inom offentlig privat samverkan.

Skanska Kommersiell Utveckling Norden initierar och utvecklar fastighetsprojekt inom kontor, logistik och affärshus.

Vi utvecklar arbetsmilj...

Läs mer om Skanska Commercial Development Nordic på Branschguiden

Mer från Fastighetssverige

Fastighetssverige PLAY