Image
Ola Serneke.
Ola Serneke. Bild: Serneke

Serneke: Q3-förlust till följd av omstrukturering

Bolag Serneke redovisar minusresultat för Q3 och minskad orderingång.
Publicerad den 5 November 2020

Q3-siffrorna:
• Orderingången uppgick till 961 Mkr (1 792)
• Intäkterna uppgick till 1 498 Mkr (1 376)
• Rörelseresultatet uppgick till -79 Mkr (-5) varav engångsposter utgör -65 Mkr
• Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -167 Mkr (-164)
• Periodens kassaflöde uppgick till 7 Mkr (0)
• Periodens resultat uppgick till -66 Mkr (-27)
•Nya långsiktiga finansiella mål har antagits i den nya affärsplanen som sträcker sig fram till 2025

Januari–september 2020
• Orderingången uppgick till 5 787 Mkr (5 632) och orderstocken uppgick till 10 623 Mkr (7 662)
• Intäkterna uppgick till 4 705 Mkr (4 472)
• Rörelseresultatet uppgick till -367 Mkr (13)
• Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -556 Mkr (-728)
• Tillgängliga likvida medel vid periodens utgång uppgick till 305 Mkr (692)
• Periodens resultat uppgick till -286 Mkr (-19)

Vd Ola Serneke:
– Med tydligt fokus mot stabilitet och ökad lönsamhet belyser vår nya affärsplan hur bolaget strategiskt och målmedvetet kommer att jobba under de närmaste åren för att åstadkomma detta. De resultatmässiga engångseffekterna av åtgärderna har tydligt avspeglat sig i årets två första kvartal, men de spiller också över på vårt resultat i det tredje kvartalet. Rörelseförlusten på 79 Mkr är delvis en effekt av vår pågående omstrukturering samt en generellt mer konservativ bedömning av projekt och pågående entreprenader.

– Affärsområde Invest har ett uttalat mål att öka antalet transaktioner och i perioden har ett prioriterat arbete pågått med att paketera mogna delar av portföljen för försäljning i en strukturerad process. Vi är nu långt komna och ser goda möjligheter att inom kort genomföra en strukturaffär som frigör bundet kapital och långsiktigt säkerställer attraktiva entreprenader för Serneke Sverige samt väsentligt förstärker bolagets likvida situation.

- Nicklas Tollesson
nicklas@fastighetssverige.se

Ämnen

Partnertext

Framtidens laddsystem för elbilar

Presenteras av ChargeNode

Annons Image
Annons Image

Senast från Fastighetssverige Plus

Cibus tillväxtplaner efter nya storköpet

Bolag Cibus fortsätter göra stora portföljförvärv. Efter att ha köpt 72 fastigheter i Finland från Sagax berättar vd:n Sverker Källgården om tillväxtstrategin, den nya storägaren, planerna för andra halvåret 2021 och om expansionsmöjligheter till Norge och Danmark.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige

Fastighetssverige PLAY