Image
Michael Berglin.
Michael Berglin. Bild: Serneke

Serneke: Minusresultat men kraftigt ökad orderingång

Bolag Sernekes orderingång uppgår i Q4 till 4 852 miljoner kronor (2 969). Resultatet i kvartalet blev -72 miljoner kronor (-63).
Publicerad den 26 Februari 2021

Q4-siffrorna:
• Orderingången uppgick till 4 852 Mkr (2 969)
• Intäkterna uppgick till 2 166 Mkr (2 253)
• Rörelseresultatet uppgick till -47 Mkr (-97)
• Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 204 Mkr (83)
• Periodens resultat uppgick till -72 Mkr (-63)
• Serneke och Balder ingick den 17 december 2020 ett aktieöverlåtelseavtal innebärande att Balder förvärvar 50 procent av aktierna i Karlatornet AB ("JV-Bolaget"). JV-Bolaget är ett nystartat bolag som har förvärvat samtliga Karlatornet-tillgångar från Serneke till dess bokförda värde om 1,6 Mdkr mot en revers i form av räntebärande aktieägarlån om 1,4 Mdkr vilket genererade ett rörelseresultat om 2 Mkr vilket har redovisats netto på raden "resultateffekt av etablering av joint ventures" i resultaträkningen
• Försäljning av byggrätter i Karlastaden till Tosito genererade ett rörelseresultat om 45 Mkr

Helåret:
• Orderingången uppgick till 10 639 Mkr (8 601) och orderstocken uppgick till 13 619 Mkr (8 943)
• Intäkterna uppgick till 6 871 Mkr (6 725)
• Rörelseresultatet uppgick till -414 Mkr (-84) varav engångsposter utgör -365 Mkr
• Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -352 Mkr (-645)
• Tillgängliga likvida medel vid periodens utgång uppgick till 646 Mkr (692)
• Periodens resultat uppgick till -358 Mkr (-82)
• Soliditeten uppgick till 32,5 procent (38,0), inklusive företrädesemissionen som redovisas 2021 uppgår soliditeten till 34,3 procent
• Styrelsen föreslår att ingen utdelning sker för 2020

Tf vd Michael Berglin:
– Med utgångspunkt i den affärsplan vi presenterade september 2020 är vi nu redo att ta bolaget in i nästa fas där förändringen av bolagets yttersta ledning också behöver ses som en naturlig del i bolagets utveckling.

– Vår omstrukturering av bolaget, kostnadseffektiviseringar och ett ofrivilligt produktionstapp i vårt största projekt Karlatornet har bidragit till rörelseresultatet för 2020 på -414 Mkr. Ökade intäkter under året och en rekordstor orderbok på 13,6 miljarder kronor ger oss dock trygghet framåt.

– Bolagets fulla fokus ligger nu på att skapa en kontinuerligt stabil och lönsam affär genom en kombination av egenutvecklade projekt och entreprenader, det som är kärnan i vår affärsmodell. Jag känner en stor tillförsikt i att bolaget som helhet är på rätt väg.

- Nicklas Tollesson
nicklas@fastighetssverige.se

Ämnen

Senast från Fastighetssverige Plus

Så har Pandox ställt om till följd av coronakrisen

Bolag Hotellfastighetsjätten har lagt om strategin, ändrat sitt sätt att arbeta och fått upp ögonen för nya typer av hotell. Bolagets vd, Anders Nissen, berättar om det tuffa året, vad som är viktigast för bolaget framöver och vilka destinationer han tror är de nya vinnarna.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige

Fastighetssverige PLAY