Image
Ola Serneke.
Ola Serneke. Bild: Serneke

Serneke: Kvartal präglat av stark orderingång

Bolag Stark orderingång för Serneke men rörelseresultatet på noll.
Publicerad den 18 Juli 2019

April–juni 2019

# Orderingången uppgick till 2 663 Mkr (1 328)
# Intäkterna uppgick till 1 616 Mkr (1 681) efter hänsyn tagen till interna leveranser till Karlastaden och redovisningsförändringar avseende bostadsrättsprojekt uppgick intäkterna till 1 750 Mkr
# Rörelseresultatet uppgick till 0 Mkr (74) efter hänsyn tagen till interna leveranser till Karlastaden och redovisningsförändringar avseende bostadsrättsprojekt uppgick rörelseresultatet till 22 Mkr
# Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -302 Mkr (-199) varav bostadsrättsproduktioner i egen regi utgjorde -119 Mkr och investeringar i Karlastaden -78 Mkr
# Periodens resultat uppgick till -2 Mkr (48)
# Resultat per aktie efter utspädning uppgick till -0,09 kr (2,05)

Januari–juni 2019

# Orderingången uppgick till 3 840 Mkr (2 456)
# Orderstocken uppgick till 7 149 Mkr (7 398)
# Intäkterna uppgick till 3 096 Mkr (3 166) efter hänsyn tagen till interna leveranser till Karlastaden och redovisningsförändringar avseende bostadsrättsprojekt uppgick intäkterna till 3 423 Mkr
# Rörelseresultatet uppgick till 18 Mkr (126) efter hänsyn tagen till interna leveranser till Karlastaden och redovisningsförändringar avseende bostadsrättsprojekt uppgick rörelseresultatet till 54 Mkr
# Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -564 Mkr (10) varav bostadsrättsproduktioner i egen regi med -201 Mkr samt investeringar i Karlastaden om -93 Mkr
# Periodens resultat uppgick till 8 Mkr (87)
Resultat per aktie efter utspädning uppgick till 0,35 kr (3,71)
Soliditeten uppgick till 40,7 procent (37,3)

Ola Serneke, vd för Serneke Group, kommenterar:

– En stark orderingång med nya kunder och en fortsatt process med omstrukturering av Karlastaden präglar det andra kvartalet.

- Axel Ohlsson
axel@fastighetssverige.se

Ämnen

Senast från Fastighetssverige Plus

Därför vill Kungsleden förädla hellre än förvärva

Bolag Kungsledens vice vd Ylva Sarby Westman berättar varför man utökar sitt bestånd i Stockholm City Väst – och varför bolaget fokuserar mer på förädling än förvärv i nuläget.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige

Fastighetssverige PLAY