Image

SBB tar över Karlbergsvägen

Bolag SBB köper samtliga stamaktier i Karlbergsvägen 77 och höjer budet på bolagets preferensaktier.
Publicerad den 1 November 2018

Huvudägarna Fridhem och Patriam säljer samtliga stamaktier i Karlbergsvägen 77 till SBB.

Stamaktierna motsvarar cirka 85,4 procent av aktierna och 98,3 procent av rösterna i bolaget.

Det totala avtalade vederlaget för samtliga stamaktier av serie A och serie B uppgår till 37,6 miljoner kronor. SBB betalar med nyemitterade stamaktier av serie D.

SBB höjer samtidigt budet på preferensaktierna från 2,7742 stamaktier av serie D i SBB till 3,0322 stamaktier av serie D i SBB. Det höjda vederlaget motsvarar ett pris på 94 kronor per aktie i Karlbergsvägen 77.

Förvärvet är villkorat av fullföljandet av erbjudandet och tillträde kommer att ske i samband med utbetalning av vederlag i erbjudandet.

- Nicklas Tollesson
nicklas@fastighetssverige.se

Relaterade artiklar

Ämnen

Mer från Fastighetssverige

Fastighetssverige PLAY