Image
Ilija Batljan, vd för SBB.
Ilija Batljan, vd för SBB. Bild: David Schmidt/Pixprovider

SBB redovisar miljardresultat

Bolag Samhällsbyggnadsbolaget i Norden redovisade på onsdagsmorgonen sin Q2-rapport.
Publicerad den 10 Juli 2019

Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB, delårsrapport januari – juni 2019 i korthet:

# Hyresintäkterna ökade med 12 % till 893 mkr (800).
# Driftsöverskottet ökade med 11 % till 560 mkr (505).
# Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital ökade med 56 % till 244 mkr (156).
# Resultat före skatt ökade med 54 % till 1 060 mkr (688), varav:
# Förvaltningsresultatet ökade med 40 % till 254 mkr (182). I förvaltningsresultatet ingår kostnader för förtidslösen av lån och andra engångsrelaterade finansieringskostnader om -123 mkr.
# Orealiserade värdeförändringar på fastigheter exklusive byggrätter ingår med 1 161 mkr (452).
# Orealiserade värdeförändringar som resultat av byggrätter ingår med 40 mkr (54).
# Realiserade värdeförändringar avseende fastigheter ingår med -307 mkr (-4).
# Orealiserade värdeförändringar på derivat ingår med -88 mkr (4).

# Periodens resultat ökade med 80 % till 933 mkr (518) efter avdrag för uppskjuten skatt om -90 mkr (-156) och aktuell skatt om -37 mkr (-14), motsvarande ett resultat per stamaktie A och B om 1,01 kr (0,73) före utspädning.
# Fastighetsportföljens värde ökade med 5,1 mdkr under perioden till 30,3 mdkr (25,2).
# Långsiktigt substansvärde (EPRA NAV) ökade till 9 593 mkr (7 831), motsvarande en ökning med 20% till 12,69 kr (10,61) per aktie.
# SBB:s snittränta har under de senaste 12 månaderna minskat från 2,93 procent till 1,96 procent.

Vd Ilija Batljan:

– SBB:s trygga kassaflöden påverkas endast marginellt av konjunktur och omvärldsfaktorer. Vi levererar en stark intjäningsförmåga från förvaltningen och ser goda förutsättningar att fortsätta leverera ytterligare resultat från våra tre värdeskapande områden – renoveringar/investeringar i befintligt bestånd, utveckling av byggrätter och transaktioner. Vi levererar ett starkt resultat efter skatt om 933 miljoner kronor för första halvåret och vi har höjt substansvärdet med 20 procent under de senaste 12 månaderna.

– Som tidigare kommunicerat fortsätter vi arbetet att förbereda SBB för notering på Nasdaq Stockholms huvudlista. SBB är på en stark tillväxtresa och hittills i år har vi genomfört tio förvärv till ett sammanlagt värde om 8,9 miljarder kronor. Då vi ser fortsatta tillväxtmöjligheter framåt kan vi också komma att utvärdera möjligheten till en kapitalanskaffning i samband med noteringen på huvudlistan för att ytterligare stärka vår kapacitet att finansiera tillväxten i enlighet med vår nyligen uppnådda investment grade rating.

- Anthon Näsström
anthon@fastighetssverige.se

Ämnen

Senast från Fastighetssverige Plus

Skoglund: Så här många tjänster minskar vi med

Bolag JM upplever att den svenska marknaden är lite bättre än vad de trott. Men i Norge måste de spara. Företagets vd Johan Skoglund berättar mer för Fastighetssverige.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige

Fastighetssverige PLAY