Image
Ilija Batljan.
Ilija Batljan. Bild: Axel Ohlsson

SBB presenterar stark rapport – ökar på alla fronter

Bolag Ilija Batljan och SBB presenterar starka siffror för verksamhetsåret 2020 och föreslår en rejäl utdelningshöjning.
Publicerad den 23 Februari 2021

"SBB:s tillgångar tillhör de mest eftertraktade i en lågräntemiljö där investerare letar efter stabil och trygg avkastning. Trygga och stabila hyresintäkter från vår motståndskraftiga portfölj med lågrisktillgångar i form av svenska hyresrätter och nordisk socialinfrastruktur i form av bland annat äldreboende, skolor, förskolor och LSS-fastigheter är en fantastisk bas. Det som levererar värdeskapandet är vårt team och vår plattform med fullskalig infrastruktur för tillväxt och exekvering av våra tre value-add-strategier: fastighetsutveckling, renoveringar/investeringar och transaktioner. Tillsammans levererar dessa fyra värdeskapande områden för 2020 ett resultat före skatt om 10 341 miljoner kronor och ett resultat efter skatt om 9 084 miljoner kronor. Efter avdrag för resultat hänförligt till preferensaktier, D-aktier, hybridobligationer och minoritetsandel uppgick periodens resultat till 6,41 kronor per stamaktie A och B", kommenterar Ilija Batljan, vd, bolagets bokslutskommuniké.

Året i siffror:
Hyresintäkterna ökade till 5 121 miljoner kronor (1 996).
Driftsöverskottet ökade till 3 479 miljoner kronor (1 265).
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital var 2 232 miljoner kronor (653).
Resultat före skatt ökade till 10 341 miljoner kronor (3 137), varav:
Förvaltningsresultatet ingår med 2 474 miljoner kronor (645). I förvaltningsresultatet ingår kostnader för förtidslösen av lån och andra engångsrelaterade kostnader om -251 miljoner kronor (-280).
Värdeförändringar fastigheter ingår med 8 542 miljoner kronor (2 453).
Värdeförändring avseende finansiella instrument ingår med -207 miljoner kronor (39).
Periodens resultat uppgick till 9 084 miljoner kronor (2 624) efter uppskjuten skatt om -1 092 miljoner kronor (-479) och aktuell skatt om -165 miljoner kronor (-34), motsvarande ett resultat per stamaktie A och B om 6,41 kronor (2,97).
Fastighetsportföljens värde uppgick till 90,2 miljarder kronor (79,5).
Långsiktigt substansvärde (EPRA NRV) var 37 505 miljoner kronor (24 855), motsvarande 28,21 kronor (20,04) per aktie.
Styrelsen föreslår utdelning om 1 kr (0,60) per stamaktie A och B och utdelning om 2 kr (2) per stamaktie D att delas ut kvartalsvis.

Fjärde kvartalet i korthet:
Hyresintäkterna ökade till 1253 miljoner kronor (596).
Driftsöverskottet ökade till 810 miljoner kronor (362).
Resultat före skatt var 4 199 miljoner kronor (1 611), varav förvaltningsresultatet ingår med 873 miljoner kronor (137). I förvaltningsresultatet ingår kostnader för förtidslösen av lån och andra engångsrelaterade finansierings- och transaktionskostnader om -45 miljoner kronor. Värdeförändringar avseende fastigheter ingår med 3 294 miljoner kronor (1 317).
Periodens resultat ökade till 3 350 mkr (1 287), motsvarande ett resultat per stamaktie A och B om 2,29 kr (1,49) efter utspädning.

- Victor Friberg
victor@fastighetssverige.se

Ämnen

Annons Image

Senast från Fastighetssverige Plus

Om Einstein och polska ventilationsmontörer – Einar Jansons väg till börs-vd-posten

Bolag Snart är Einar Janson börs-vd. Historien om hans väg dit inbegriper allt från polska hantverkare till när Einstein hade fel.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige

Fastighetssverige PLAY