Image

SBB offentliggör målsättningar

Bolag Samhällsbyggnadsbolaget har fastställt övergripande, finansiella samt operationella målsättningar.
Publicerad den 4 Maj 2017

De finansiella målen:
• Generera tillväxt i substansvärdet per stamaktie, exklusive utdelning på stamaktier, som över en femårsperiod i genomsnitt uppgår till minst 12 procent per år
• Generera en intjäning från försäljning av byggrätter som över tid i genomsnitt uppgår till 250 till 400 Mkr per år (observera att denna intjäning inte finns med i den aktuella intjäningsförmågan)
• Belåningsgrad lägre än 65 procent
• Säkerställd belåningsgrad lägre än 55 procent med start andra halvåret 2018
• Soliditet om minst 30 procent
• Räntetäckningsgrad om lägst 1,5 ggr
• Långsiktigt mål att dela ut 40 procent av det utdelningsgrundande resultatet (inkl. utdelning på preferensaktier)

De operationella målen:
• Årligen renovera minst 600 lägenheter med start andra halvåret 2018
• Notering på Nasdaqs huvudlista under 2018

De övergripande målen:
Bolagets målsättning är att förvärva, utveckla och förvalta fastigheter samt därigenom skapa en hög riskjusterad avkastning för sina aktieägare.

- Nicklas Tollesson
nicklas@fastighetssverige.se

Ämnen

Senast från Fastighetssverige Plus

Efter Serneke-beslutet – så ser styrelsen på bolagsnamnet

Bolag Sernekes styrelseordförande Jan Johansson berättar för Fastighetssverige om varför Ola Serneke inte får lämna bolaget helt och hållet – och hur de ser på en eventuell namnändring på bolaget efter huvudpersonens uppmärksammade forum-aktivitet.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige

Fastighetssverige PLAY