Image
Titanias vd Einar Janson och SBB:s vice vd Krister Karlsson.
Titanias vd Einar Janson och SBB:s vice vd Krister Karlsson. Bild: Titania/SBB

SBB och Titania startar JV

Bolag SBB och Titania Holding AB har ingått avtal om ett till lika delar ägt joint venture-bolag kallat Samtitania Fastighetsutveckling AB. Bolaget kommer att, på egen mark, driva detaljplaner, producera och äga bostäder. Initialt kommer bolaget att innehålla cirka 25 000 kvadratmeter BTA byggrätter i Botkyrka och Haninge.
Publicerad den 12 Juni 2021

- Med det avtalsupplägg vi har utnyttjar det gemensamma bolaget Titanias kapacitet inom projektutveckling samtidigt som det drar fördel av SBB:s finansiella styrka. Vi ser fram emot att samarbeta långsiktigt med SBB och på sikt lägga in fler lämpliga projekt i JV-bolaget, säger Einar Janson, vd Titania.

– I SBB:s fokus på samhällsbyggnad är utveckling av byggrätter och nyproduktion av bostäder en viktig del. Med strategiska samarbeten som detta kan vi optimera värdeskapandet i processen, säger Krister Karlsson, vice vd, SBB.

- Andreas Lithander
andreas@fastighetssverige.se

Ämnen

Mer från Fastighetssverige

Fastighetssverige PLAY