Image
Ilija Batljan.
Ilija Batljan. Bild: SBB

SBB: Höjer prognos med 50 procent – utreder månadsutdelning

Bolag SBB:s resultat efter skatt för det första halvåret uppgår till 5,94 kronor per stamaktie (1,80).
Publicerad den 15 Juli 2021

Halvårssiffrorna:
Hyresintäkterna var 2 776 mkr (2 664).
• Driftsöverskottet var 1 876 mkr (1 817).
• Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital var 1 132 mkr (1 179).
• Resultat före skatt ökade till 10 059 mkr (2 019), varav:
- Förvaltningsresultatet ingår med 1 442 mkr (924). I förvaltningsresultatet ingår kostnader för förtidslösen av lån och andra engångsrelaterade kostnader om -197 mkr (-154).
- Värdeförändringar på fastigheter ingår med 7 404 mkr (1 789).
- Värdeförändring avseende finansiella instrument ingår med 1 221 mkr (-266).
• Periodens resultat var 9 293 mkr (2 595) efter avdrag för uppskjuten skatt om -669 mkr (200) och aktuell skatt om -105 mkr (-52), motsvarande ett resultat per stamaktie A och B om 5,94 kr (1,80) före utspädning.
• Fastighetsportföljens värde uppgick till 116,8 mdkr (73,0).
• Långsiktigt substansvärde (EPRA NRV) var 43 992 mkr (25 246), motsvarande 31,02 kr (19,91) per aktie.

Andra kvartalet i korthet:
• Hyresintäkterna ökade till 1 451 mkr (1 323).
• Driftsöverskottet ökade till 1 018 mkr (922).
• Förvaltningsresultatet ökade till 827 mkr (605).
• Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital var 743 mkr (758).
• Periodens resultat var 6 558 mkr (1 223), motsvarande ett resultat per stamaktie A och B om 4,05 kr (0,86) före utspädning.

För helåret 2021 beräknas resultat per stamaktie A och B att uppgå till 7,80 kr, vilket är en ökning från prognosen om 5,15 kr som gavs i samband med första kvartalet.
Bolagets styrelse har beslutat att genomföra en utredning gällande om utdelningen på stam A- och B-aktier från och med nästa årsstämma ska betalas ut månadsvis. Utredningens slutsats tillsammans med styrelsens bedömning om utdelningsutrymme för nästa år kommer att presenteras i samband med en kapitalmarknadsdag som planeras att äga rum under hösten 2021.

Vd Ilija Batljan:
– SBB:s 12-månaders rullande intjäningsförmåga steg med 30 procent i jämförelse med andra kvartalet 2020 och uppgår till 3,79 kr per stam A-och B-aktie. Resultat efter skatt blev 9,3 mdkr vilket tillsammans med ökad intjäningsförmåga leder till höjd prognos för ett resultat om 7,80 kr per stamaktie A och B för helåret 2021.
– Vi ser stor potential för värdeskapande. Vår värderingsyield är 4,34 procent i en marknad där direktavkastningskraven för våra lågrisktillgångar allt oftare ligger under 3 procent och där vår snittränta ligger på 1,13 procent.
– Våra value-add-strategier fortsätter att leverera över alla plan. Enbart resultatet från våra två value-add-strategier Byggrättsutveckling & nyproduktion samt Investeringar i befintligt bestånd för första halvåret 2021 landade på 1,7 mdkr. Våra scenarioanalyser visar dessutom att vi har potential för 10-tals miljarder i mervärde från vår byggrättsportfölj.

- Nicklas Tollesson
nicklas@fastighetssverige.se

Relaterade artiklar

Ämnen

Annons Image
Annons Image

Senast från Fastighetssverige Plus

Arnhults – Sveriges starkaste familj?

Karriär Mia Arnhult tillhör de mest vältränade i branschen. Nu kämpar M2:s vd tillsammans med barnen om titeln "Sveriges starkaste familj".

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige

Fastighetssverige PLAY