Image

SBB emitterar mer hybrider – till bättre villkor

Ekonomi/Finansiering SBB emitterar ytterligare hybridobligationer om 300 miljoner kronor. Efter emissionen är rambeloppet om 1 000 miljoner kronor fullt utnyttjat.
Publicerad den 21 Mars 2018
Ilija Batljan Bild: SBB
Ilija Batljan

Hybridobligationerna har en evig löptid och löper med en initial rörlig ränta om 3m Stibor + 700 räntepunkter. De nya hybridobligationerna kommer att emitteras till en kurs om 106,1 procent av nominellt belopp vilket motsvarar en räntemarginal om 600 räntepunkter.

Hybridobligationerna redovisas som eget kapital och kommer även att stärka SBB:s ställning ur ett ratingperspektiv genom allokeringen av hybridobligationerna motsvarande 50 procent eget kapital och 50 procent skuld, vilket S&P kommunicerat i sin senaste analys. SBB fortsätter därmed att sänka den finansiella risken med målsättningen att uppnå kriterierna för en investment grade rating under 2018.

SBB kommer att ansöka om notering av hybridobligationslånet på Nasdaq Stockholm och emissionslikviden kommer att nyttjas för allmänna verksamhetsändamål.

- Vi är stolta över att ännu en gång genomfört en lyckad obligationsemission. Även denna emission kommer väsentligt stärka vår finansiella ställning och bidra till att bygga Nordens största aktör med fokus på samhällsfastigheter. Det är återigen glädjande att se det förtroende bolaget åtnjuter från institutionella investerare, vilket bidragit till att denna hybridobligation tecknades till överkurs, säger Ilija Batljan, vd och grundare av Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB.

DNB och Nordea har agerat finansiella rådgivare i emissionen.

- Nicklas Tollesson
nicklas@fastighetssverige.se

Relaterade artiklar

Ämnen

Senast från Fastighetssverige Plus

Efter Serneke-beslutet – så ser styrelsen på bolagsnamnet

Bolag Sernekes styrelseordförande Jan Johansson berättar för Fastighetssverige om varför Ola Serneke inte får lämna bolaget helt och hållet – och hur de ser på en eventuell namnändring på bolaget efter huvudpersonens uppmärksammade forum-aktivitet.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige

Fastighetssverige PLAY