Image

SBB/Effnetplattformen offentliggör erbjudande

Bolag Nu tas nästa steg i det omvända förvärvet som leder till mot börsen för Ilija Batljans SBB. Effnetplattformen (under namnändring till Samhällsbyggnadsbolaget) lägger fram erbjudandet att köpa preferensaktier, konvertibler och ägarlån i SBB mot vederlag i form av nyemitterade stamaktier, alternativt preferensaktier.
Publicerad den 7 Februari 2017

Erbjudandena är villkorade av beslut vid extra bolagsstämma i Effnetplattformen den 22 februari 2017.

Erbjudandet till innehavarna av preferensaktier:
Alternativ A: Effnetplattformen förvärvar preferensaktier i SBB för 555,55 kronor per preferensaktie med vederlag i form av stamaktier av serie B i Effnetplattformen med en avräkningskurs om 5,84 kronor, det vill säga för varje preferensaktie i SBB erhålls 95,128425 stamaktier av serie B i Effnetplattformen. Teckningskursen för stamaktierna i Effnetplattformen motsvarar den aktiekurs till vilken Effnetplattformen förvärvades av SBB:s, Kuststadens och Sörmlandsportens stamaktieägare.

Alternativ B: Effnetplattformen förvärvar preferensaktier för 555,55 kronor per preferensaktie med vederlag i form av preferensaktier i Effnetplattformen med en avräkningskurs om 555,55 kronor, det vill säga att för varje preferensaktie i SBB erhålls en preferensaktie i Effnetplattformen. Effnetplattformens preferensaktie ger en årlig utdelning om 35,00 kronor och har i övrigt samma villkor som SBB:s preferensaktie.
SBB har 794 080 utestående preferensaktier.

Erbjudandet till innehavarna av konvertibler:
Alternativ A: Effnetplattformen förvärvar konvertibla skuldebrev där vederlaget utbetalas i form av stamaktier av serie B i Effnetplattformen. Stamaktierna av serie B emitteras till 5,25 kronor per aktie, motsvarande 90 procent av den aktiekurs till vilken Effnetplattformen förvärvades av SBB:s, Kuststadens och Sörmlandsportens stamaktieägare. För varje konvertibelt skuldebrev med nominellt värde om 1,00 krona erhålls 0,190476 stamaktier av serie B i Effnetplattformen.

Alternativ B: Effnetplattformen förvärvar konvertibla skuldebrev där vederlaget utbetalas i form av preferensaktier i Effnetplattformen. Preferensaktierna emitteras till 500,00 kronor per aktie. Effnetplattformens preferensaktie ger en årlig utdelning om 35,00 kronor, vilket ger en årlig avkastning om 7,0 procent, motsvarande konvertibelns årliga ränta. För varje konvertibelt skuldebrev med nominellt värde om 1,00 kronor erhålls 0,002 preferensaktier i Effnetplattformen.
SBB har 359 104 209 utestående konvertibler.

Erbjudandet till innehavarna av ägarlån:
Alternativ A: Effnetplattformen förvärvar ägarlån i SBB mot vederlag i form av stamaktier av serie B i Effnetplattformen. Stamaktierna av serie B emitteras till 5,25 kronor per aktie, motsvarande 90 procent av den aktiekurs till vilken Effnetplattformen förvärvades av SBB:s, Kuststadens och Sörmlandsportens stamaktieägare.
Alternativ B: Effnetplattformen förvärvar ägarlån mot vederlag i form av preferensaktier i Effnetplattformen. Preferensaktierna emitteras till 500,00 kronor per aktie. Effnetplattformens preferensaktie ger en årlig utdelning om 35,00 kronor, vilket ger en årlig avkastning om 7,0 procent.

Ägarlånen i SBB uppgår till 401 249 999 kronor.

- Nicklas Tollesson
nicklas@fastighetssverige.se

Relaterade artiklar

Ämnen

Partnertexter

Annons Image

Senast från Fastighetssverige Plus

Ny lag om tvistelösning för de privata fastighetsägarnas hyresförhandlingar

Sverige Under fredagen klubbades en ny lag som börjar gälla 1 januari nästa år. Den ska hjälpa till med tvistelösningen med privata hyresvärdar. Fastighetssverige tog reda på vad Socialdemokraterna velat åstadkomma med lagförslaget som nu klubbats och varför vänsterpartiet har invändningar mot den.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige