Image
Robert Boije.
Robert Boije. Bild: SBAB

SBAB: Tydlig trend mot överproduktion av hyresrätter

Bostäder Det finns en tydlig trend mot att det byggs för många hyresrätter i Sverige som helhet i förhållande till efterfrågan och jämfört med både småhus och bostadsrätter. I Västra Götaland råder redan ett tydligt överskott på nya hyresrätter – detta när hänsyn tas till hushållens efterfrågan mätt utifrån deras betalningsförmåga. Detta enligt SBAB Booli Housing Market Index (HMI) för tredje kvartalet 2021.
Publicerad den 30 November 2021

SBAB Booli Housing Market Index (HMI) mäter hur efterfrågan på nyproducerade bostäder förhåller sig till det aktuella utbudet, när hänsyn tas till boendebetalningarna som andel av hushållens inkomster (sett till bland annat bopriser, räntor, amorteringar och hyror), preferenser för olika boendeformer och flyttmönster mellan kommunerna. Indexet ger en signal om det råder balans, överskott eller underskott på marknaden för nyproducerade bostäder för olika upplåtelseformer i olika områden i Sverige.

HMI för tredje kvartalet 2021 visar att det i genomsnitt för nyproduktionen råder balans för samtliga boendeformer (bostadsrätt, småhus/villa och hyreslägenhet) för Sverige som helhet, men att trenden för småhus nu tangerar ett underskott. Det finns en tydlig trend mot att det byggs för många hyresrätter i Sverige som helhet och jämfört med både småhus och bostadsrätter. I Västra Götaland råder redan ett tydligt överskott på nya hyresrätter och Skåne län är snart där som trenden ser ut.

Indexet visar också att det råder ett mycket stort underskott på nya småhus i Stockholms län och även ett underskott, om än inte lika stort, i Skåne län.

– Sett till hushållens betalningsförmåga är det tydligt att det finns en obalans mellan efterfrågan och utbudet när det gäller nya hyresrätter och småhus. Trenden är nu att det byggs för många hyresrätter i Sverige och i synnerhet i förhållande till småhus. I Västra Götaland råder redan ett tydligt överskott på nya hyresrätter, säger Robert Boije, chefsekonom på SBAB.

– Utvecklingen är inte förvånande. Det senaste decenniet har andelen småhus i nyproduktionen sjunkit från drygt 40 till 20 procent samtidigt som andelen hyresrätter har ökat kraftigt. Det senare kan möjligen delvis förklaras av det stöd som införts för produktion av hyresrätter. Samtidigt visar en utvärdering gjord av Evidens att precisionen i stödet är låg då det finns ett mycket svagt samband mellan utbetalt stöd till hyresrätter och efterfrågans styrka i olika kommuner. Vårt index för hyresrätter ger stöd för den slutsatsen, säger Robert Boije.

– Det börjar bli hög tid för inte bara kommunerna i sin markplanering utan även för politiken på riksnivå och producenterna av bostäder att ta till sig av dessa förhållanden. Sett till hushållens betalningsförmåga är det uppenbart att det råder stora obalanser i nyproduktionen av bostäder just nu, säger Robert Boije.

- Nicklas Tollesson
nicklas@fastighetssverige.se

Ämnen

Senast från Fastighetssverige Plus

P-G Persson: "Det kommer bli ett förvärv där i år"

Bolag P-G Persson är nu inne på sitt fjortonde år som börs-vd för Platzer Fastigheter och är utan tvekan en av de tongivande branschprofilerna som är med och bygger staden Göteborg. Här berättar han mer om varför bolaget aldrig breddat sig utanför Göteborgsområdet, hur kontorssituationen i staden kommer påverkas med alla nyetableringar som är på gång och ett förvärv som han garanterar kommer bli av under 2022.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige

Fastighetssverige PLAY