Image
Henrik Saxborn, vd för Castellum.
Henrik Saxborn, vd för Castellum. Bild: Castellum

Saxborns avslut: "Övertygad om höjd utdelning för 24:e året i rad"

Bolag Höjda värden och sänkt belåningsgrad. Castellum når 227 kronor i substansvärde i Q2-rapporten.
Publicerad den 15 Juli 2021

Q2-siffrorna:
Intäkterna uppgick till 1 523 mkr (1 434).
Förvaltningsresultatet uppgick till 836 mkr (895).
Resultatet efter skatt uppgick till 1 710 mkr (1 052).

Halvårsiffror:
• Intäkterna för perioden januari–juni 2021 uppgick till 2 936 mkr (2 999 mkr).
• Förvaltningsresultatet uppgick till 1 615 mkr (1 689), motsvarande 5,88 kr (6,18) per aktie – en förändring med –5 %.
• Värdeförändringar på fastigheter uppgick till 3 122 mkr (418) och på derivat till 117 mkr (–209).
• Periodens resultat uppgick till 5 550 mkr (1 534), motsvarande 20,20 kr (5,62) per aktie.
• Substansvärdet (EPRA NRV) uppgick till 227 kr (199) per aktie, en ökning med 14 %.
• Nettouthyrningen under perioden uppgick till 66 mkr (200).

Vd Henrik Saxborn skriver i sitt sista vd-ord:
– När jag lämnade bolagsstämman i Castellum den 21 mars 2013 var det som nyutnämnd VD. Som ni vet kommer jag lämna den befattningen i början av oktober, så detta blir mitt sista VD-ord för Castellum. Även om framtiden är det avgörande för alla bolag hoppas jag att det är mig förlåtet med en kort tillbakablick på dessa åtta intensiva år. I siffror innebär det att Castellum under perioden 2013–2021 presterat följande:

# Förvaltningsresultat kr/aktie, tillväxt +8 %
# Utdelning kr/aktie, tillväxt +9 %
# Substansvärde kr/aktie, tillväxt +12 %
# Totalavkastning Castellumaktien +17,5 %
# Totalt fastighetsvärde +14 %

Under perioden Q2 2013–Q2 2021 har antalet aktieägare ökat från 10 100 till cirka 89 000. Under denna period har också belåningsgraden sänkts från 54 % till 39 %.

– Vi har förvisso inte haft den högsta totalavkastningen av alla nordiska kollegor men vår strategi har byggt på låg risk jämfört med branschen, vilket har varit ett löfte till – och uppskattats av – våra aktieägare.

– Löftet har bland annat inneburit att:
• Att växa och konstant leverera höjd utdelning i linje med förvaltningsresultatets tillväxt, till måttlig risk.
• Ökad densitet och kvalitet i portföljen.
• Global hållbarhetsledare i sektorn – redan i första VD-ordet fanns rubriken "Hållbarhet ger lönsamhet".
• En av de största producenterna av kontor och logistik i Norden.

– Den största enskilda affären var förvärvet av Norrporten, som förde oss in i citykärnor i bl.a. Stockholm och Köpenhamn, samt tillförde ett nytt betydande kundsegment, samhällsfastigheter. Dessutom skapades stora positiva reavinster på de delar av portföljen som såldes vidare i syfte att finansiera affären och renodla portföljen.

– För att anknyta till nutid har årets investeringar inklusive de affärer som genomförts under juli månad, befäst Castellum som en nordisk plattform för fastighetsinvesteringar. Nära 4 mdkr har det senaste halvåret investerats i Norge (Entra) och 4,5 mdkr i Finland, främst Helsingfors. Av det finska förvärvet på brutto 6,5 mdkr vidaresåldes ett antal fastigheter omgående för 2 mdkr för att öka koncentrationen till Helsingfors.

– Bland övriga investeringar märks också två stora kontorsfastigheter i Stockholm för ca 2 mdkr och ett strategiskt viktigt joint venture med Göteborgs Hamn som kommer innebära investeringar på ytterligare en miljard kronor. Pågående egna projekt om ca 7 mdkr med hög uthyrningsgrad skall läggas till denna siffra. Dessa projekt möjliggör – utifrån dagens marknadssituation – ytterligare projektvinster runt 1,8 mdkr.

– Av fastighetsvärdet på ca 114 mdkr (inklusive vår ägarandel av Entras fastighetsvärde om ca 10 mdkr) efter förvärven utgör Sverige 80 %, Norge 9 %, Finland 6 % och Danmark 5 %. För investerare utgör Castellum ett synnerligen intressant investeringsalternativ i kontor och logistik i Norden. Castellum har både kompetens och finansiell kapacitet för tillväxt framöver och bidrar både till riskspridning, hållbarhet och hög likviditet i en internationell fastighetsportfölj.

– När det gäller halvårsresultatet så kan vi ytterligare en gång konstatera att det knappast finns någon påverkan av pandemin i vårt resultat. Nettouthyrningen uppgick till starka 66 mkr. Förvaltningsresultatet minskade med 5 %, vilket är helt beroende på de stora avyttringarna om totalt 10 mdkr i början av året. Under resten av året kommer de nyförvärvade fastigheterna att bidra positivt. Den starka fastighetsmarknaden har bidragit till stora positiva värdejusteringar om ca 3 mdkr.

– Sammantaget resulterar detta i ett av de starkaste halvårsresultaten någonsin, 5,6 mdkr. Substansvärdet har på ett år ökat med 28 kr per aktie till 227 kr och belåningsgraden har under samma tid minskat till 38,6 % (41,8). Även efter de betydande ovan nämnda investeringarna kommer belåningsgraden att ligga väl under 45 %.

– Årets betydande förvärv kommer att påverka förvaltningsresultatet positivt och föra oss tillbaka till nivån före avyttringarna – men med en mer högkvalitativ portfölj med bättre förutsättning för fortsatt tillväxt framöver.

– Oavsett hur året slutar exakt är både styrelse och jag övertygade om att Castellums finansiella styrka kommer att kunna ge utrymme för fortsatt höjd utdelning även detta 24:e år i följd. Stort tack!

– Avslutningsvis vill jag varmt tacka alla trogna medarbetare som jag kämpat tillsammans med i alla dessa år. Tacket gäller också allt förtroende jag fått från aktieägare, affärskontakter, kunder och kommuner.

- Nicklas Tollesson
nicklas@fastighetssverige.se

Ämnen

Senast från Fastighetssverige Plus

De ökade hyresintäkterna mest under första halvåret

Lista Fastighetssverige har tittat närmare på de noterade fastighetsbolagens hyresintäkter under det första halvåret 2022 för att få reda på vilka tungviktare som ökat intäkterna mest jämfört med motsvarande period 2021. Här är hela listan.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige