Image
Henrik Saxborn.
Henrik Saxborn. Bild: Castellum

Saxborn: Ser fram emot höjd utdelning igen

Bolag Castellum redovisar ett stabilt Q3-resultat. Substansvärdet når milstolpen 200 kronor och förvaltningsresultatet ökar med åtta procent. Henrik Saxborn skriver i vd-ordet att aktieägarna kan se fram emot en höjd utdelning till våren för 23:e året i rad – trots en förväntad dämpning i Q4.
Publicerad den 15 Oktober 2020

Förvaltningsresultatet uppgick till 899 mkr i Q3 (837), en ökning med åtta procent. För niomånadersperioden är ökningen nio procent.

Substansvärdet (EPRA NRV) uppgick till 200 kronor per aktie (186).

Niomånaderssiffrorna:
# Intäkterna uppgick till 4 488 mkr (4 343 mkr motsvarande period föregående år).
# Förvaltningsresultatet uppgick till 2 588 mkr (2 380), motsvarande 9,48 kronor (8,71) per aktie, en ökning med 9 %.
# Värdeförändringar på fastigheter uppgick till 816 mkr (2 505) och på derivat
till -212 mkr (-417).
# Periodens resultat efter skatt uppgick till 2 549 mkr (3 637), motsvarande 9,33 kronor (13,31) per aktie.
# Långsiktigt substansvärde (EPRA NRV) uppgick till 200 kr (186) per aktie, en ökning med 8 %.
# Nettouthyrningen för perioden uppgick till 191 mkr (-38).
# Nettoinvesteringarna uppgick till 1 996 mkr (741) varav 317 mkr (2 789) avsåg förvärv, 1 800 mkr (2 061) ny-, till- och ombyggnationer och 121 mkr (4 109) försäljningar.

Vd Henrik Saxborn:
– Castellum har utvecklats stabilt under årets första nio månader trots de extrema förutsättningarna i omvärlden. Under det tredje kvartalet ökade förvaltningsresultatet med 8 % vilket summerade till 9 % för hela perioden. Nettouthyrningen hamnar förvisso på –9 mkr, men det inkluderar den sedan många år kända uppsägningen från Ferring i Köpenhamn, som står för –56 mkr. I övrigt har uthyrningsläget under det tredje kvartalet varit bättre än föregående år.

– Värderingsmässigt ser vi också en liten ökning, vilket medför en höjning av substansvärdet till 200 kr per aktie trots lämnad utdelning med 3,25 kr under perioden. Viktigare just nu är kanske att hyresinbetalningarna för det fjärde kvartalet går utmärkt och följer samma betalningsmöster som tidigare kvartal. Belåningsgraden och uthyrningsgraden ligger kvar på ungefär oförändrade nivåer, 43 % respektive 93 %. Investeringarna har under året uppgått till 2 mdr kr medan pågående projektvolym uppgår till 6 mdr kr med tonvikt på samhällsfastigheter.

– Kreditmarknaden har förbättrats påtagligt sedan i somras och obligationsmarknaden har vaknat till liv. Castellum står alltså på en stabil grund.

– Trots den starka inledningen på året ser vi en dämpning mot årets slut. Fastän Castellum har klarat coronapandemin bra hittills så kan vi inte bortse från att de sammantagna samhällseffekterna är negativa. Viktigt att påpeka är dock att tillväxten i hyresintäkter blir begränsad under kommande kvartal. Inte bara på grund av coronaeffekter, utan framför allt för att vi är inne i en projektperiod med stora projekt som medför väsentligt längre tid mellan uthyrning och första hyresinbetalning. Ett annat skäl till dämpningen är att omförhandlingar som har drivit ett positivt hyresvärde sedan i mars har skjutits upp, vilket kan börja skönjas i siffrorna. Vi ser dessutom att Castellums underhåll under det sista kvartalet kommer tillbaka till normala nivåer, efter två kvartal med lägre tempo till följd av covid-19.

– Denna förskjutning i tid kommer att påverka årets sista kvartal negativt, trots god uthyrning i projekten. Den goda starten på året gör dock att aktieägarna kan se fram emot ytterligare ett år med bra resultat och höjd utdelning för 23:e året i rad.

- Nicklas Tollesson
nicklas@fastighetssverige.se

Ämnen

Annons Image

Senast från Fastighetssverige Plus

Här är stadens storsatsning på Biskopsgården

Bygg/Arkitektur Hela stadsdelen norr om Göteborgs centrum ska förtätas och bli en del av den centrala staden. Fastighetssverige berättar mer om de expansiva planerna som innehåller flera tusen nya bostäder – men också många utmaningar.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige

Fastighetssverige PLAY