Image
Sagax vd David Mindus.
Sagax vd David Mindus. Bild: Sagax

Sagax höjer vinstprognosen för 2021

Bolag Sagax gjorde ett starkt första kvartal och redovisar ökade hyresintäkter och ett ökat förvaltningsresultat i första kvartalet 2021 jämfört med motsvarande kvartal i fjol. Bolaget höjer vinstprognosen för helåret 2021
Publicerad den 6 Maj 2021

Hyresintäkterna steg till 731 miljoner kronor (703), en ökning med 4,0 procent mot föregående år.

Driftnettot ökade till 602 miljoner kronor (565), en ökning med 6,5 procent mot föregående år.

Förvaltningsresultatet steg till 637 miljoner kronor (565), en ökning med 12,7 procent mot föregående år.

Resultatet före skatt var 2 512 miljoner kronor (861). Här ingår orealiserade värdeförändringar på 1 378 miljoner kronor (280) och orealiserade värdeförändringar på finansiella instrument med 185 miljoner kronor (-113).

Resultatet efter skatt blev 2 157 miljoner kronor (749), en ökning med 188,0 procent mot föregående år.
Resultat per aktie hamnade på 6,60 kronor (2,17), vilket innebär en ökning med 204,1 procent mot föregående år.

JUSTERAD PROGNOS FÖR 2021
Sagax höjer sin prognos för helåret 2021. Förvaltningsresultatet, det vill säga resultatet före omvärderingar och skatt, med nuvarande fastighetsbestånd, tillkännagivna förvärv och försäljningar samt vid nuvarande valutakurser uppgå till 2 650 miljoner kronor. Tidigare lämnad prognos uppgick till 2 550 miljoner kronor och tillkännagavs vid avlämnande av bokslutskommuniké för 2020.

- Andreas Lithander
andreas@fastighetssverige.se

Ämnen

Partnertext

Framtidens laddsystem för elbilar

Presenteras av ChargeNode

Annons Image
Annons Image

Senast från Fastighetssverige Plus

"Ett politiskt magplask utan dess like"

Bostäder Lennart Weiss kommenterar regeringskrisen.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige

Fastighetssverige PLAY