Image
Sagax vd David Mindus.
Sagax vd David Mindus. Bild: Sagax

Sagax höjer prognosen

Bolag Sagax beräknar nu att 2021 års förvaltningsresultat, det vill säga resultatet före omvärderingar och skatt, med nuvarande fastighetsbestånd, tillkännagivna förvärv och försäljningar samt vid nuvarande valutakurser, kommer att uppgå till 2 750 miljoner kronor. Det innebär en höjning med 100 miljoner sedan Q1-rapporten.
Publicerad den 15 Juli 2021

Halvårssiffrorna:
• Hyresintäkterna ökade med 6 % till 1 506 miljoner kronor (1 417 miljoner kronor motsvarande period föregående år).
• Förvaltningsresultatet ökade med 16 % till 1 364 (1 177) miljoner kronor.
• Förvaltningsresultat per A- och B-aktie ökade med 18 % till 3,86 (3,26) kronor efter utspädning.
• Omvärdering av fastigheter påverkade resultatet med 2 753 (283) miljoner kronor.
• Omvärdering av finansiella instrument påverkade resultatet med 751 (–45) miljoner kronor.
• Periodens resultat efter skatt uppgick till 4 303 (1 110) miljoner kronor.
• Kassaflödet från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital uppgick till 1 249 (1 296) miljoner kronor motsvarande 3,53 (3,63) kronor per A- och B-aktie efter utspädning.
• Nettoinvesteringarna uppgick till 2 204 (3 523) miljoner kronor.

Andra kvartalet 2021:
• Hyresintäkterna ökade med 8 % till 775 miljoner kronor (715 miljoner kronor motsvarande period föregående år).
• Förvaltningsresultatet ökade med 19 % till 727 (612) miljoner kronor.
• Förvaltningsresultat per A- och B-aktie ökade med 23 % till 2,06 (1,68) kronor efter utspädning.
• Omvärdering av fastigheter påverkade resultatet med 970 (–214) miljoner kronor.
• Omvärdering av finansiella instrument påverkade resultatet med 525 (83) miljoner kronor.
• Periodens resultat efter skatt uppgick till 2 146 (361) miljoner kronor.
• Kassaflödet från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital uppgick till 835 (880) miljoner kronor motsvarande 2,43 (2,52) kronor per A- och B-aktie efter utspädning.
• Nettoinvesteringarna uppgick till 1 233 (293) miljoner kronor varav 1 157 (111) miljoner kronor avsåg fastighetsförvärv.

- Nicklas Tollesson
nicklas@fastighetssverige.se

Ämnen

Annons Image
Annons Image

Senast från Fastighetssverige Plus

Colive: Så har värderingen utvecklats

Bolag Bostadsdelningsaktören Colive har sedan tidigare Wallenstam och nu också Heba i ägarbasen. Här berättar Colives medgrundare Katarina Liljestam Beyer om hur värderingen av bolaget har utvecklats från den första såddrundan 2019 till torsdagens emission där Heba gick in, hur målet om 7 000 rum inom fem år ska nås, vilka städer bolaget har i siktet – och hur den nya frågan om covidpass hanteras.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige

Fastighetssverige PLAY