Image

Så här vill regeringen subventionera

Sverige Regeringen remitterar idag en förordning om ett investeringsstöd på 3,2 miljarder kronor per år för att öka nybyggnationen av små, klimatsmarta och billiga hyresrätter.
Publicerad den 7 Juli 2015
Mehmet Kaplan. Bild: Regeringskansliet
Mehmet Kaplan.

Investeringsstödet beräknas att räcka till ungefär 15 000 nya hyresrätter per år.

- Jag är otroligt stolt över att vi nu kan växla upp och remittera vårt investeringsstöd på 3,2 miljarder som ska gå till fler små, klimatsmarta och billiga hyresrätter, säger bostadsminister Mehmet Kaplan.

Stöd gäller nybyggnation som påbörjas från den 25 mars 2015, och är anpassat utifrån kostnadslägen i olika regioner. Stödet kommer att vara särskilt högt för bostadsytor upp till 35 kvadratmeter och innefattar krav på energieffektivitet, rimliga hyror och att lägenheterna förmedlas på ett öppet sätt.

- Det är viktigt att det byggs mer för människor med vanliga inkomster, det pekar inte minst Riksrevisionens senaste rapport på. Vi ser att det idag finns en stor brist på små och billiga hyresrätter, nu satsar regeringen i ett första steg 3,2 miljarder på ett investeringsstöd för att det ska byggas fler hyresrätter, säger Mehmet Kaplan.

För att säkerställa att hyresrätterna som byggs med investeringsstödet har rimliga hyror, sätts riktvärden på hyran:

För en lägenhet på 35 kvadratmeter blir hyran per månad:
a) cirka 4229 kronor i Stockholmsregionen.

b) 3 937 kronor i Göteborgs- och Malmöregionerna, Stockholmsnära kommuner, övriga kommuner med hög och varaktig befolkningstillväxt samt övriga stora kommuner.

c) 3 792 kronor i övriga landet.

Med den föreslagna budgetramen skulle stöd kunna ges till ungefär 15 000 lägenheter per år. Investeringsstödet är en del av regeringens bostadspaket som aviserades i våras. I paketet avsätts ytterligare 3,5 miljarder kronor till stöd till kommunerna för ökat bostadsbyggande, energieffektivisering av miljonprogrammet, stadsmiljöavtal samt stöd till byggande av äldrebostäder. Paketet har förhandlats med Vänsterpartiet.

- Nicklas Tollesson
nicklas@fastighetssverige.se

Relaterade artiklar

Ämnen

Mer från Fastighetssverige

Fastighetssverige PLAY