Image
Fredrik Lidjan.
Fredrik Lidjan. Bild: Magnolia Bostad

Rörelseresultatet ökar för Magnolia

Bolag Magnolia Bostad ökade rörelseresultat och resultat efter skatt under Q3.
Publicerad den 22 Oktober 2020

Delårsrapport januari – september 2020

Januari – september 2020
# Nettoomsättningen uppgick till 1 785 miljoner kronor (395).
# Rörelseresultatet uppgick till 627 miljoner kronor (333), varav 96 miljoner kronor (352) avser värdeförändringar på förvaltningsfastigheter.
# Periodens resultat före skatt uppgick till 497 miljoner kronor (204) och resultat efter skatt uppgick till 486 miljoner kronor (148).
# Resultat per aktie, efter avdrag för minoritetens andel uppgick till 11,91 kronor (3,33).

Juli – september 2020
# Nettoomsättningen uppgick till 281 miljoner kronor (119).
# Rörelseresultatet uppgick till 187 miljoner kronor (148), varav 126 miljoner kronor (183) avser värdeförändringar på förvaltningsfastigheter.
# Periodens resultat före skatt uppgick till 145 miljoner kronor (106) och resultat efter skatt uppgick till 119 miljoner kronor (73).
# Resultat per aktie, efter avdrag för minoritetens andel uppgick till 3,00 kronor (1,64).

Viktiga händelser Juli – september 2020
# Omklassificerar projekt till utveckling för egen förvaltning. Dessa utgör nu 56 procent av byggrättsportföljen.
# Bildar nya joint ventures med Heimstaden Bostad och Derome för gemensam utveckling av 1 600 boenden i flerbostadshus samt 1 500 småhus.
# Tecknar avtal om förvärv av fyra projekt för utveckling av 2 345 bedömda byggrätter, varav 2 090 i egen förvaltning, belägna i Kungsbacka, Haninge och Upplands Bro.
# Produktionsstartar och säljer 231 boenden i Partille till Heimstaden Bostad.
# Produktionsstartar fyra projekt om 890 boenden i egen förvaltning, varav ett projekt är en samhällsfastighet.

Viktiga händelser efter kvartalets utgång
# Emitterar ett nytt icke-säkerställt grönt obligationslån om 550 miljoner kronor samt genomför frivilligt återköp av vissa utestående obligationer.

Vd:n Fredrik Lidjan kommenterar:
– Vi har kraftigt ökat utvecklingen av fastigheter för egen förvaltning. Värdeutveckling på förvaltningsfastigheter samt försäljning driver kvartalets resultat.

- Axel Ohlsson
axel@fastighetssverige.se

Ämnen

Senast från Fastighetssverige Plus

Här ska Fortinova växa

Bolag Fortinovas aktie listades nyligen på First North. Fastighetssverige diskuterar med företagets grundare och vd Anders Johansson. Därför ska de finnas på en marknadsplats och här är det aggressiva tillväxtmålet.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige

Fastighetssverige PLAY