Regeringen vill underlätta bostadsbyggande

Publicerad den 24 Januari 2017

Skicka till e-post

Bostäder Regeringen tar nu ytterligare initiativ för att underlätta planering och bostadsbyggande. Nu uppdrar man åt en särskild utredare att bland annat utreda hur kommunernas översiktsplanering enligt plan- och bygglagen kan utvecklas och stärkas för att underlätta efterföljande planering. Utredaren ska även se över hur kommunen kan ges större möjligheter att besluta om en ny eller befintlig bebyggelse behöver regleras med en detaljplan.

Bostadsminister Peter Eriksson (MP). Bild: Ninni Andersson
Bostadsminister Peter Eriksson (MP).

Regeringen genomför just nu den största bostadspolitiska satsningen på 20 år. Som ett led i detta presenterades i juni 2016 ett bostadspolitiskt paket med förslag på 22 åtgärder för fler bostäder. Några av dessa förslag behöver utredas ytterligare innan regeringen kan föreslå ny lagstiftning för riksdagen.

– Stärkt översiktsplanering och förkortade planeringsprocesser är viktiga pusselbitar för ett effektivt bostadsbyggande även på lång sikt. I det paket som finansminister Magdalena Andersson och jag presenterade i juni föreslog vi flera nya reformer för att underlätta planering och byggande i Sverige. Regeringen har nu beslutat att tillsätta en särskild utredare som ska utreda bland annat förslagen om en utvecklad översiktsplanering och en begränsning av detaljplanekravet, säger bostadsminister Peter Eriksson.

Förslaget om en utvecklad översiktsplanering innebär bland annat att utredaren ska utreda och lämna förslag på hur dialogen mellan staten och kommunen om fysisk planering i större omfattning ska kunna hanteras inom ramen för översiktsplaneringen. Därmed bör kommunernas arbete med att ta fram detaljplaner kunna gå snabbare.

Förslaget om ett begränsat krav på detaljplan innebär att utredaren ska utreda hur kommunen kan ges större möjligheter att besluta om en tillkommande eller befintlig bebyggelse behöver regleras med en detaljplan eller inte. Utredaren ska även föreslå hur angränsande lagstiftning kan utformas om kravet på detaljplan begränsas.

- Förslaget att kommunen ska ges större möjlighet att själv bestämma om det behövs en detaljplan innebär att plan- och byggprocessen i vissa fall kan skyndas på. Det ökar förutsättningarna för att vi snabbare ska kunna tillgodose behovet av bostäder i Sverige, säger Peter Eriksson.

Utredaren ska vidare utreda behovet av och förutsättningarna för att ge kommunerna möjlighet att reglera upplåtelseformer, till exempel att en viss plats endast får bebyggas med hyresrätter.

Det skulle exempelvis kunna ske genom en bestämmelse i en detaljplan. Utredaren ska dessutom utreda behovet av och förutsättningarna för att införa en privat initiativrätt till detaljplaneläggning, det vill säga om en enskild byggherre eller fastighetsägare själv ska kunna genomföra en del av arbetet med att ta fram en detaljplan för att planarbetet ska kunna ske snabbare.

Som särskild utredare utses Inger Holmqvist. Hon arbetar i dag som tekniskt råd vid Mark- och miljööverdomstolen vid Svea hovrätt och har en bred erfarenhet av översiktsplanering enligt plan- och bygglagen. Hon har tidigare arbetat bland annat som länsarkitekt och chef för planenheten vid Länsstyrelsen i Stockholms län.

Kommunen ska dock ha kvar rätten att besluta om vilka planer som ska antas. Uppdraget ska slutredovisas senast den 15 november 2018.


- Anthon Näsström
anthon@fastighetssverige.se


ÄmnenSkicka denna artikel till e-post
Skriv ut/PDF


Senast från Fastighetssverige Plus

Skåne mot strömmen när bygginvesteringarna minskade

Ekonomi/Finansiering På riksnivå sjönk investeringarna inom byggsektorn under de tre första kvartalen 2018. I Skåne ökade däremot bygginvesteringarna kraftigt.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus

Fastighetssverige på sociala medier


Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every friday.

Mer från Fastighetssverige
+ Plus
Turning Torso, Malmö.

Skåne mot strömmen när bygginvesteringarna minskadeMikael Forkner, Peter Nilsson, Barbara Vogt och Anders Berg.

Fastighetsmarknadsdagen Östergötland: Nedslag på marknadenIlija Play

PLAY: "Vi kommer att se ett antal bolag gå omkull under året"Henrik Saxborn.

Castellum: Höjer utdelningen med 15 procentSolna strand.

SCB hyr stort i Solna strandTidig illustration över området.

Detaljplan vinner laga kraft efter nio års arbeteHessegården.

Vectura i affärer med Borlänge kommunMarie Holmberg.

Studio Stockholm tillsätter studiochefFastighetssverige PLAY


Branschguiden

Butikschef Jesper Jangeborn.

Hemköp öppnar ny butik i Råcksta+ Plus

Oortodox bostadslösning i centrala Göteborg+ Plus

Butikskedja i konkurs – släcker samtliga butiker+ Plus
Maria Grimberg.

Efter turbulenta året: NCC står inför förändringCarola Lavén.

Carola Lavén till CastellumDennis Wedin.

Stora Bostadsdagen: Stockholms nya bostadsborgarrådPer Bolund.

Per Bolund ny bostadsministerMattias Roos.

SSM vill bygga 50 procent hyresrätterLuma 1 i Hammarby sjöstad.

Fabege hyr ut 3 000 kvadratmeter i Hammarby sjöstadFredrik Linderborg.

Vacse och Serneke bygger Norrköpings nya tingsrättNils Eriksson och Kristoffer Sandberg.

Cushman & Wakefield förstärker – värvar duoTessin drabbat av ännu en konkurs
Se fler nyheter