Image
Bild: Istock

Randviken noteras efter miljardaffär

Transaktioner Raybased Holding AB, ett PropTech-bolag, blir genom ett omvänt förvärv nya Randviken Fastigheter som samtidigt ska noteras. I affären ingår 35 fastigheter till ett värde av 2,8 miljarder kronor som tillförs det nya bolaget genom en rad stora säljare.
Publicerad den 30 April 2021

Raybased har ingått villkorat avtal om att förvärva samtliga aktier i det nybildade fastighetsbolaget Randviken Förvärv AB. Förvärvet är bland annat villkorat av att aktieägarna i Raybased fattar nödvändiga beslut för genomförandet av förvärvet på en extra bolagsstämma. Randviken Förvärv har nyligen, indirekt genom bolagsförvärv, förvärvat 35 fastigheter från Fastpartner, SBB, Nötudden Fastigheter, Cernera Fastigheter, Landia AB, Randviken Fastigheter, Fastighetsaktiebolaget Hägerberget samt från ägarna av Stadsviken Holding AB.

Fastigheternas totala årliga hyresvärde uppgår till cirka 169 miljoner kronor. Säljarna kommer tillsammans med långivarna till Randviken Förvärv erhålla 2 882 608 695 aktier i Raybased genom en kvittningsemission till en teckningskurs om 46 öre per aktie. I samband med förvärvet av Randviken Förvärv avser Raybased att ändra verksamhetsinriktning, tillsätta en ny styrelse och ledning samt byta namn till Randviken Fastigheter.

Under perioden 28 – 29 april ingick Randviken Förvärv avtal om förvärv av fastigheterna från säljarna mot revers samt erhöll lån om 150 miljoner kronor från Relevante Wealth Management AB, Vault Investment Holdings AB, Vincero AB, Victorycastle AB, Aboutvalue Ekonomi AB, Antja AB och Samfin Invest AB. Totalt fastighetsvärde uppgår till 2 778 miljoner kronor och affären kommer att finansieras dels genom en kvittningsemission och dels genom upptagande av banklån om preliminärt cirka 1 600 miljoner kronor.

Bolagsstämman avses att hållas den 4 juni 2021 där bland annat styrelsens förslag i syfte att möjliggöra förvärvet kommer att behandlas, innefattande bland annat beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om kvittningsemissionen, ändring av bolagsordningen inklusive ändring av gränserna för antal aktier och aktiekapital, Bolagets företagsnamn och verksamhetsföremål, samt beslut om val av ny styrelse. Aktieägare motsvarande 43,05 procent av det totala antalet röster i bolaget har åtagit sig att rösta för förslagen på bolagsstämman. Aktieägarnas röstningsåtagande gäller till och med den 30 juni 2021.

Fredrik Brodin, styrelseordförande Raybased, kommenterar:
– Raybased har haft en lång resa, där utvecklingsarbetet av produkterna och lanseringen av dessa, varit i fokus. Som i många utvecklingsbolag, där ny teknik ska utvecklas, testas och slutligen nå marknaden till rätt pris och med tillräcklig volym för att skapa lönsamhet, är kapitalanskaffningen ständigt pågående. Styrelsen har därför arbetat brett och med flera spår för en långsiktig kapitalisering av bolaget. Vi har nu tillsammans med Vault Investment Partners AB lyckats köpa ett större fastighetsbestånd vilket skapar förutsättningar för en offensiv vidareutveckling av Raybased Proptech AB. Affären är förankrad hos bolagets större aktieägare. Styrelsen kommer med stöd av det bemyndigande som väntas erhållas på den extra bolagsstämma som vi avser att kalla till att tillträda fastighetsbeståndet med nyemitterade aktier i Raybased Holding AB som betalning till kursen 46 öre.

Den nya koncernens affärsidé är att förvalta och förädla fastigheter inom olika segment i regioner med god ekonomisk tillväxt. Fokus kommer att ligga på stabila och långsiktiga kassaflöden från uthyrning av fastigheter. Fastigheterna som ingår i den Nya Koncernen omfattar totalt cirka 157 000 kvadratmeter och är belägna i Stockholmsområdet, Karlstad, Nyköping och Västra Götaland. Den huvudsakliga användningen är offentliga kontor, logistik och bostäder. Fastigheternas totala årliga hyresvärde uppgår till cirka 169 miljoner kronor. Koncernens målsättning är att genom intelligent teknik både effektivisera fastighetsförvaltningen och göra fastigheter mer energieffektiva. Koncernen siktar mot att bli en ledande aktör inom digital fastighetsoptimering genom att betrakta modern teknik som en integrerad del av kärnverksamheten. De tekniska innovationerna kommer även att säljas till andra fastighetsägare på marknaden.

Tabellen nedan visar de största aktieägarna efter kvittningsemissionen. Utspädningen till följd av kvittningsemissionen kommer att uppgå till 97,5 procent, det vill säga befintliga ägare i Raybased kommer att inneha 2,5 procent av aktierna i den nya koncernen.

Nötudden Fastigheter Holding: 18,4 procent
Samhällsbyggnadsbolaget i Norden: 17,6 procent
Fastpartner: 12,1 procent
Relevante Wealth Management AB: 11,4 procent
Landia AB: 8,6 procent
Cernera Fastigheter: 8,5 procent
Övriga ägare: 23,4 procent

- Andreas Lithander
andreas@fastighetssverige.se

Relaterade artiklar

Ämnen

Senast från Fastighetssverige Plus

Kungsleden fyller på med bostäder på Finnslätten

Bygg/Arkitektur Vill tillföra närmare 400 bostäder inom det stora utvecklingsområdet för att stödja behov från framtida verksamheter.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige

Fastighetssverige PLAY