Image
Lunds universitet stämmer Prime Living, där Lars Wikström är vd.
Lunds universitet stämmer Prime Living, där Lars Wikström är vd. Bild: lu.se/Prime Living

Prime Living stäms av Lunds universitet

Bolag Lunds universitet har lämnat in en stämningsansökan gentemot Prime Living AB och dess helägda dotterbolag Prime Living Lund AB. Enligt stämningsansökan anser sig LU ha fordringar om totalt 3,4 miljoner kronor avseende hyresreduktion och skadestånd.
Publicerad den 9 Augusti 2019

Bakgrunden till tvisten är de avtal som ingicks med LU respektive Akademiska Hus Syd AB i juni 2012 om bland annat upplåtelse av mark och bostäder. I januari 2019 sade LU upp avtalet med Prime Living benämnt hyresavtal avseende 200 bostadslägenheter. Uppsägningen gjordes med omedelbar verkan.

Prime Living bestrider att det förelegat grund för uppsägningen och kommer nu bestrida kravet på hyresreduktion och skadestånd. Prime Living avser även att framföra motkrav gentemot LU på betydande belopp.

Svaromål med genstämning förväntas inges till tingsrätten under september månad.

- Anthon Näsström
anthon@fastighetssverige.se

Relaterade artiklar

Ämnen

Mer från Fastighetssverige

Fastighetssverige PLAY