Image
Lars Wikström, vd för Prime Living.
Lars Wikström, vd för Prime Living. Bild: Prime Living

Prime Living: Minus 30 miljoner i Q1

Bolag Pressade Prime Living redovisar intäkter på 14 miljoner kronor, ett rörelseresultat på -19 miljoner och ett resultat före skatt på -30 miljoner.
Publicerad den 22 Maj 2019

Q1-siffrorna:
• Koncernens intäkter uppgick till 13,9 MSEK (14,0).
• Rörelseresultatet uppgick till -19,2 MSEK (13,2).
• Värdeförändring av fastigheter uppgick till 0,0 MSEK (20,9).
• Resultatet före skatt blev -30,0 MSEK (2,0), varav reserver för kostnader gällande planerat underhåll ingår med 16 MSEK.

Vd Lars Wikström:
– Första kvartalet var fortsatt utmanande för Prime Living. Sedan jag kom till bolaget har kraftfulla åtgärder vidtagits för att säkerställa att bolagets affärsmöjligheter ska kunna tas tillvara på bästa sätt. En viktig milstolpe nåddes efter periodens slut då vi erhöll bygglov för vårt projekt i Sandyford. I och med det går det att bygga betydligt större än vad det tidigare bygglovet medgav. Projektet har stor potential och det är mycket glädjande att värdet nu tydliggörs när projektet blir byggbart.

– Sedan jag kom till bolaget i början av 2019 har ett målmedvetet arbete bedrivits för att säkra bolagets långsiktiga finansiering, säkra värdet på bolagets tillgångar, trimma organisationen och skapa förutsättningar för att komma vidare med utvecklingen av våra fastighetsprojekt. Viktiga steg har tagits och vi fortsätter att arbeta mot dessa mål med full kraft.

– Under perioden har miljö- och byggtekniska besiktningar genomförts och felaktigheter har rättats till. Arbetet fortsätter med nya åtgärder och har hög prioritet. Kvartalet har förstås också präglats starkt av vårt arbete för att säkerställa en robust och långsiktig finansiering av verksamheten. Listan med vidtagna åtgärder är lång, men till de viktigaste mer kortsiktiga åtgärderna hör förstås det räntemoratorium som träffades med obligationsinnehavare och det låneavtal som träffades med ett konsortium av aktieägare.

– Dessa åtgärder har skapat ett andrum som gör att vi har förutsättningar att få långsiktiga lösningar på plats. Som jag nyligen skrev i årsredovisningen förs konstruktiva diskussioner om finansiella strukturåtgärder med aktieägare, obligationsinvesterare och kreditgivare. Ett förslag om att ändra bolagsordningen för att skapa utrymme för nyemission i bolaget har nu presenterats inför kommande årsstämma. Mot bakgrund av genomförda och pågående åtgärder arbetar vi för att kunna genomföra den planerade utvecklingen av våra fastighetsprojekt och därmed ta bolaget till en position med positiva kassaflöden. Jag är därför fortsatt optimistisk om att vi ska kunna nå en överenskommelse som tryggar en långsiktigt hållbar finansiering. Jag måste dock understryka att dessa diskussioner måste falla väl ut för att fortsatt drift av verksamheten ska kunna ske.

- Nicklas Tollesson
nicklas@fastighetssverige.se

Ämnen

Annons Image

Senast från Fastighetssverige Plus

Bostäder: Så ska nya Skåneaktören växa

Bolag J+S Projektutveckling är en uppstickare på den skånska marknaden för bostadsutveckling med en färsk första markanvisning att jobba med. Medgrundaren och delägaren Claes Jeppsson berättar för Fastighetssverige hur han ser på företagets tillväxtambitioner och ger sin bild av den skånska bostadsmarknaden just nu.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige

Fastighetssverige PLAY