Image
Lars Wikström, vd för Prime Living.
Lars Wikström, vd för Prime Living. Bild: Prime Living

Prime Living: Kraftiga minussiffror, presenterar reviderad affärsplan

Bolag Prime Living har fattat beslutat om en delvis reviderad affärsplan. Bolaget kommer att göra förändringar i både byggprocess och valet av leverantörer. Som en led i detta kommer importen av färdiga moduler från Kina att upphöra. En översyn av byggloven ska ske för att undersöka möjligheten att tillskapa flera bostäder än planerat, samt att även omfatta andra ändamål än studentbostäder, såsom företagsbostäder. Bolaget har även lämnat sin bokslutskommuniké, med kraftiga minusresultat.
Publicerad den 19 Februari 2020

– Genom att bygga med lokala leverantörer och resurser kommer vi att få bättre kontroll över utförande och kostnader. En översyn av projektportföljen ska också göras för att om möjligt realisera större värden i vår projektportfölj på sikt, säger Prime Livings vd Lars Wikström.

Prime Living har beslutat att upphöra med sitt tidigare byggnadskoncept att importera färdiga moduler från Kina, och istället bygga med resurser och leverantörer på närmare håll. Syftet är att bolaget ska få större kontroll över byggnadernas specifikation, kvalitet, ledtider och kostnader. Prime Living har under senaste året skapat en ny, kvalificerad beställarorganisation med omfattande erfarenhet av att planera och genomföra byggnadsprojekt.
Vidare planeras en översyn beträffande projektportföljens omfång och bostädernas ändamål. Prime Living ska fortsätta att bygga små, yteffektiva bostäder för uthyrning, men ska nu undersöka möjligheten att bredda inriktningen till att även omfatta andra ändamål, såsom företagsbostäder. Detta segment har många likheter med studentbostäder, men därtill fördelen att hyresnivåerna är högre, likaså kundernas betalningsförmåga och därmed även förädlingsvärdet och intjäningen per kvadratmeter.

Bolaget har också påbörjat en översyn av byggloven för planerade projekt för att om möjligt öka den byggbara ytan och tillskapa flera bostäder inom ramen för gällande detaljplan.

Prime Livings helårssiffror 2019:
• Koncernens intäkter uppgick till 44,3 MSEK (56,6).
• Rörelseresultatet uppgick till - 97,2 MSEK (- 598,5).
• Värdeförändring av fastigheter uppgick till -7,2 MSEK (- 340,7).
• Resultatet före skatt blev - 90,0 MSEK (- 649,5).
• Resultat per stamaktie var - 7,1 SEK (- 39,8).

Oktober - december 2019
• Koncernens intäkter uppgick till 4,3 MSEK (16,0).
• Rörelseresultatet uppgick till - 92,4 MSEK (- 407,3).
• Värdeförändring av fastigheter uppgick till -21,9 MSEK (- 367,6).
• Resultatet före skatt blev - 145,8 MSEK (- 423,2).
• Resultat per stamaktie var - 5,5 SEK (- 23,7).

Vd Lars Wikström:
– Under fjärde kvartalet uppnådde Prime Living de viktigaste målen i vår plan för att rekapitalisera bolaget. I slutet av december såldes bolagets tillgång Sandyford på Irland och därmed togs ett avgörande steg för att säkra fortsatt drift av verksamheten. Sedan dess har vi återgått till att genomföra vår affärsplan. I januari återupptogs arbetet med att färdigställa projektet Ferdinand i Spånga.

- Nicklas Tollesson
nicklas@fastighetssverige.se

Ämnen

Senast från Fastighetssverige Plus

Från fem till 23 våningar – Sickla stationshus blir kommunikationsnav

Bygg/Arkitektur Atrium Ljungberg ska bygga ett 23-våningshus i Sickla för bland annat kontor, restaurang och tunnelbaneuppgång med biljetthall. Redan nu har man påbörjat de grundläggande arbetena för den kommande tunnelbaneuppgången och Stationshuset planeras stå klart 2024.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige

Fastighetssverige PLAY