Image
Lars Wikström, vd för Prime Living.
Lars Wikström, vd för Prime Living. Bild: Prime Living

Prime Living: Aktieägarlångivare stödjer rekapitaliseringsplanen

Bolag Prime Living har ingått avtal med långivarna under bolagets säkerställda aktieägarlån om cirka 39,3 miljoner kronor som upptogs i mars 2019. Avtalet innebär att cirka 9,8 miljoner kronor av skulden ska konverteras till preferensaktier av serie C och 31,4 miljoner kronor ska återbetalas senast 16 december 2019.
Publicerad den 15 November 2019

Konverteringen förutsätter beslut av bolagsstämma i Prime Living och godkännande av obligationsinnehavarna i de skriftliga förfaranden som pågår. Långivarna under aktieägarlånet, vilka innehar cirka 14 procent av rösterna i bolaget, har vidare förbundit sig att rösta för rekapitaliseringsplanen på extra bolagsstämma den 27 november 2019.

Den 28 juni 2019 kommunicerade Prime Living genom ett pressmeddelande att bolaget ingått ett så kallat standstill-avtal gällande aktieägarlånet. Detta standstill-avtal löpte ut den 20 september 2019 och Bolaget kommunicerade den 20 september 2019 en plan för rekapitalisering av bolaget, vari det nu träffade avtalet är en del.

Prime Livings vd Lars Wikström ger följande kommentar:
– Att långivarna i det s.k. aktieägarlånet har accepterat rekapitaliseringsplanen är ett viktigt första steg för att kunna se den förverkligad. Aktieägarlångivarna accepterar att konvertera skuld till aktier i bolaget vilket är en viktig signal till bolagets obligationsinnehavare. Min förhoppning är nu att även dessa ställer sig bakom planen i de skriftliga förfaranden som pågår och jag betonar vikten av att rösta. Jag påminner också bolagets aktieägare om att anmäla sig till den extra bolagsstämma vi har kallat till för att ta beslut om genomförande av planen.

- Nicklas Tollesson
nicklas@fastighetssverige.se

Ämnen

Senast från Fastighetssverige Plus

Därför tvivlar Rost på experternas kontors-profetior

Bolag Coronaeffekten är tydlig då uthyrningsgraden minskade med sex procentenheter och Diös gav hyresrabatter motsvarande 24 miljoner kronor under årets andra kvartal. Vd:n Knut Rost sammanfattar den turbulenta perioden med stolthet och konstaterar att bolaget står väl rustat finansiellt. För Fastighetssverige berättar han även varför han delvis förkastar prognoserna om kontorsmarknadens framtida förvandling.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige

Fastighetssverige PLAY