Image

Platzer snart uppe i tio miljarder

Bolag Platzers fastighetsvärde var vid årsskiftet uppe i 9 784 miljoner kronor. Bolaget föreslås ge en utdelning på 1 krona (0,75).
Publicerad den 11 Februari 2016
P-G Persson Bild: Platzer
P-G Persson

2015 års siffror:

# Hyresintäkterna ökade till 589 miljoner kronor (525).
# Förvaltningsresultatet förbättrades med 26 % till 266 miljoner kronor.
# Periodens resultat uppgick till 664 miljoner kronor (298).
# Fastighetsvärdet ökade till 9 784 miljoner kronor (8 343).
# Eget kapital per aktie uppgick till 37,05 kronor (30,98).
# Resultat per aktie uppgick till 6,81 kronor (3,11).

P-G Persson, vd på Platzer, kommenterar:
- 2015 blev ett rekordår för vår verksamhet. Förvaltningsresultatet ökade med 26 procent. De långsiktiga finansiella målen uppnåddes med god marginal. Lönsamma fastighetstransaktioner, hög uthyrningstakt och framgångsrik utveckling av projekt i kombination med lägre räntenivåer och sjunkande avkastningskrav är huvudorsakerna till det positiva resultatet.

- Vårt fastighetsbestånd har under åren vuxit genom att vi förvärvat och utvecklat fastigheter i utvalda delområden där Göteborg växer. Samtidigt har vi successivt byggt en organisation med hög fastighetskompetens och härigenom under de senaste fyra åren lyckats mer än fördubbla fastighetstillgångarna och öka substansvärdet per aktie med 60 procent. Vi kommer medverka än mer aktivt i såväl tidiga skeden inom stadsutveckling som i förvaltningsskedet i utvalda delområden. Vårt fokus är 100 procent Göteborgsområdet och det är min övertygelse att det är just den lokala fokuseringen som gör att vi kan fortsätta att leverera bra resultat även de kommande åren.

- Nicklas Tollesson
nicklas@fastighetssverige.se

Relaterade artiklar

Ämnen

Senast från Fastighetssverige Plus

Så här många Netto-butiker har Coop ställt om

Bolag Coop köpte för drygt ett år sedan Nettos svenska butiker. I affären ingick 163 butiker som ställs om till Coops nya butiksformat. Coops presschef Helena Esscher berättar för Fastighetssverige hur det här arbetet fortskrider.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige

Fastighetssverige PLAY